Maantieteen ja ympäristökasvatuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällämme on kaksi päätehtävää: maantieteen didaktiikan ja ympäristökasvatuksen tutkimus.
Maantieteen opetus

Maantieteen didaktiikka toimii siltana akateemisen maantieteen ja koulumaantieteen välillä. Siinä sovelletaan maantieteen uusimpia näkökulmia kouluopetukseen ja toisaalta tuodaan lasten ja nuorten elämismaailma osaksi maantieteellistä tutkimusta.

Maantieteeseen liittyviä tutkimusteemojamme ovat:

 • Maantieteen tieteenalan ja koulumaantieteen väliset suhteet
 • Lasten ja nuorten elämismaailma
 • Maantieteen kouluopetus ja oppimateriaalit
 • Arvot, myötätunto ja moninaisuus koulutuksessa
 • Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt
 • Geomedia ja visuaaliset aineistot
Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatus on tärkeässä asemassa pyrittäessä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatuksessa huomioidaan ympäristön erilaiset ulottuvuudet, kuten ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen, esteettinen ja eettinen ympäristö.

Ympäristökasvatukseen liittyviä tutkimusteemojamme ovat:

 • Osallistuva ympäristökasvatus ja aktiivinen kansalaisuus
 • Ekososiaalisen sivistyksen toteutuminen
 • Nuorten tulevaisuusnäkymät ja utopiat kestävyydestä
 • Ympäristökasvatus kaupunkimaisissa ympäristöissä
 • Ilmasto- ja kestävyyskasvatus varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa