Tohtorikoulutus

Tutkimusryhmän jatkokoulutuksesta vastaa professori Sirpa Tani vastuualueinaan maantieteen ja ympäristökasvatuksen tutkimus.

Jatkokoulutusseminaarissa käsitellään osallistujien tutkimuksiin liittyviä kysymyksiä sekä yleisemmin tutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintoihin liittyviä aiheita. Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

Väitöskirjatutkijat ja heidän tutkimusaiheensa:

Yujing He

Exploring the gap between academic geography and school geography

Liudmila Helanterä

Asettuminen asumaan pääkaupunkiseudulle: hiljainen tieto ja toimeliaisuus osana lähiympäristösuhdetta

Paavo Ikonen

Ilmastonmuutoksen rooli suomalaisessa lukiomaantieteessä vuosina 1985–2023

Noora Jaakkola

Kestävyyden integrointi korkeakoulujen opetussuunnitelmiin

Noora Kivikko

Kehittämistutkimus maantieteen oppimisesta koulun ulkopuolisessa tiedeluokassa

Tutkimusryhmästä väitelleitä:

Virpi Valtonen (2022)

Kanssakuljeskelua: monilajisen kasvatuksen teoreettisia ja pedagogisia lähtökohtia

Anna Lehtonen (2021)

Draama yhteyksiä vahvistavana lähestymistapana ilmastokasvatuksessa

Elina Särkelä (2021)

Nuorten elämismaailma ja arjen maantiede osana maantieteen opetusta: eläytymismenetelmä ja valokuvaus nuorten globaalia sukupolvea, maailman tilaa ja tulevaisuutta koskevien pohdintojen tutkimisessa

Essi Aarnio-Linnanvuori (2018)

Ympäristö ylittää oppiainerajat: arvolatautuneisuus ja monialaisuus koulun ympäristöopetuksen haasteina

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Heli Ponto (2017)

Young people’s everyday lives in the city: living and experiencing daily places

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Markus Hilander (2017)

Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus: semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Noora Pyyry (2015)

Hanging out with young people, urban spaces and ideas: openings to dwelling, participation and thinking

Anna-Leena Riitaoja (2013)

Toiseuksien rakentuminen koulussa: tutkimus opetussuunnitelmista ja kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta

Lili-Ann Wolff (2011)

Nature and sustainability: an educational study with Rousseau and Foucault

Kasvatustieteellinen tiedekunta, Åbo Akademi, Vaasa

Maire Antikainen (2010)

Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi? Venäläis- ja virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa

Margarita Gerouki (2010)

Exploring primary school sex education in Greece: policies and praxis

Sanna Koskinen (2010)

Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina: ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen

Biotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto