Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tutkii historian ja yhteiskuntaopin opetukseen ja oppimiseen eli didaktiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Meitä kiinnostavia aiheita ovat muun muassa historiallisen ja yhteiskunnallisen ajattelun kehittäminen ja arviointi. Tutkimme myös kasvatuksen ja koulutuksen historiaa sekä koulutuksen ja yhteiskunnan monimutkaista suhdetta. Kiinnostuksen kohteinamme ovat opettajuuden historiallinen rakentuminen, opettajankoulutuksen kehitys, koulutuksesta käytävän julkisen keskustelun retoriikka sekä erilaiset kouluun kohdistuvat poliittiset ja ideologiset paineet. Tutkimme lisäksi, miten ihmiset käyttävät historiaa arjessaan.

Tutkimuksen ohella ryhmämme tuottaa materiaalia historian ja yhteiskuntatiedon opetuksen tueksi sekä organisoi alan kehittämishankkeita. Vastaamme kasvatustieteellisessä tiedekunnassa historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan opetuksesta sekä järjestämme tutkimusteemoihimme kytkeytyvää tohtorikoulutusta.