Tohtorikoulutus

Tohtoriseminaari kokoontuu kerran kuukaudessa ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Seminaarin sähköpostitiedotus: grp-A60200-hist-y@helsinki.fi. Zoom-istuntoihin saat osoitteen pyytämällä Jukalta (jukka.rantala@helsinki.fi).
Lukuvuosi 2023–2024

Väitöskirjatutkijat

Halttunen, Tiina Perusopetuksen TVT opetussuunnitelmaprosessin eri tason toimijoiden diskursseissa.
Kalske, Kreetta Median kertomukset oppivelvollisuuden laajentamisesta.
Khawaja, Amna Historical Literacy in Finnish primary classrooms – teaching things about history or what history is about?
Koski, Anna Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia kasvatustieteellisen tutkimuksen ja käytännön työn välisestä suhteesta.
Koskinen, Markus Yrittäjyyskasvatuksen monet kasvot – tutkimus kansanedustajien, opettajien ja järjestöjen yrittäjyyskasvatuspuheesta.
Manninen, Marika Historiallisen ajattelun, erityisesti historian tekstitaitojen tavoitteiden toteutuminen perusopetuksessa.
Marti, Aleksi Kouluopetuksessa esiintyvien historiallisten narratiivien merkitys maahanmuuttajanuorien identiteettien rakentumisessa.
Nevalainen, Liina-Maria Climate Crisis and Climate Literacy in History Education.
Niinikoski, Iiris Kansanedustajien puhe oppivelvollisuudesta. Retorinen analyysi oppivelvollisuuskeskusteluista eduskunnassa 1920 ja 2020.
Norppa, Johanna Etnografinen tutkimus opettajaopiskelijoiden didaktisista ratkaisuista teorian ja käytännön ristipaineessa.
Ruiz, Ilona Hyväksytyn ja hylätyn arvosanan rajanvetoa yläkoulussa.
Taivalantti, Tanja The interplay between young people’s historical identities and narratives in the age of internet.
Tenojoki, Anna-Maria Yhteiskunnallisen vaikuttamisen oppiminen aikuisopetuksessa.
Vuorio, Ari Matti Koskenniemen kasvatusajattelu.

Lisäksi seminaariin osallistuu muiden tiedekuntien ja yliopistojen väitöskirjatutkijoita.

Tohtorintutkinnon suorittaneet

Venla Salmi (2004), Anne Hosio-Paloposki (2006), Päivi Lipponen (2006), Marko van den Berg (2007), Janne Säntti (2007), Matti Koistinen (2010), Raija Meriläinen (2011), Lasse Hongisto (2013), Najat Ouakrim-Soivio (2013), Maija Meretniemi (2015), Tommi Eränpalo (2016), Petteri Hansen (2016), Tuure Tammi (2017), Johanna Lammi (2017), Mikko Puustinen (2018), Ilona Maaperä (2020), Taina Sillanpää (2021), Mikko Tujula (2023)

 

Tapaamiset

to-pe 7.–8.9.2023 Lukuvuoden aloitusseminaari Urho Kekkosen Arkistossa Orimattilassa
ke 4.10. klo 17–20 Elina Hakoniemi esittelee väitöskirjansa johdantoluvun (SP10, tila 118)
ke 1.11. klo 17–20 Tanja Taivalantti esittelee väitöskirjansa yhteenvedon (Zoom)
ke 13.12. klo 17–20 Ari Vuorio esittelee monografiaansa Matti Koskenniemen kasvatusajattelusta ja Aleksi Marti väitöskirjansa yhteenvetoa (SP10, tila 118)
ke 10.1.2024 klo 17–20 Johanna Norppa esittelee väitöskirjansa yhteenvedon ja Amna Khawaja lektiotaan (Zoom)
ke 7.2. klo 17–20 Markus Koskinen esittelee kolmannen ja Kreetta Kalske ensimmäisen osatutkimuksensa 
ke 6.3. klo 17–20 Liina-Maria Nevalainen esittelee tutkimustaan
ke 10.4. klo 17–20 Iiris Niinikoski esittelee ensimmäisen osatutkimuksensa
ke 15.5. klo 17–20 Tiina Helin esittelee tutkimustaan