Helsinki Health Study -terveyskyselytutkimuksessa on seurattu noin 9 000 Helsingin kaupungin keski-ikäisen työntekijän terveyttä 2000-luvun alusta alkaen viiden vuoden välein tehtävillä seurantakyselyillä. Uusin kysely toteutetaan syksyllä 2017.

Vuoden 2017 kysely lähetetään syyskuussa sekä peruskyselyyn vuosina 2000–2002 vastanneille että uudelle tutkimusjoukolle, jonka muodostavat kaikki Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaat työntekijät. Lomakkeessa on kysymyksiä esimerkiksi terveydestä, sosiaalisista suhteista ja työssäkäyvien osalta työoloista.

Alta löydät lisätietoja kyselytutkimukseen liittyen. Osallistumalla autat tuottamaan tärkeää tietoa henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Helsingin kaupunki suosittaa tutkimukseen osallistumista. Tutkimukseen voi osallistua työajalla.

Huom! Tutkimuksen tiedonkeruu on käynnissä, joten kyselyvastauksia voi vielä lähettää. Alle 40-vuotiaiden työntekijöiden kyselyyn voi edelleen vastata myös sähköisellä lomakkeella.