Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisö

Helsinki SEN on asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on edistää lasten, nuorten ja nuorten aikuisten oppimisvaikeuksiin, vammaisuuteen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvää korkeatasoista tutkimusta. Tarjoamme tutkimukseen perustuvaa koulutusta edistämään inkluusiota päiväkodeissa, kouluissa ja yhteiskunnassa.

Asiantuntijamme soveltavat erilaisia tutkimusmenetelmiä tuottaakseen uutta tieteellistä näyttöä. Meillä on erityisen hyvä metodologinen tietämys erilaisten interventioasetelmien käyttämisestä päiväkodeissa ja kouluissa, pitkittäisaineiston analysoinnista sekä systemaattisten kirjallisuuskatsausten tekemisestä. Tutkimusmetodologinen asiantuntemuksemme kattaa myös laadullisen tutkimuksen, jossa keskitytään eri sidosryhmien asenteisiin, kokemuksiin ja käsityksiin sekä koulutuspolitiikkaan, rakenteisiin ja käytäntöihin sekä niiden yhteyksiin.

Uutiset