Tutkimusryhmät ja projektit

Tällä sivulla esittelemme tutkimusryhmiä sekä projekteja, jotka liittyvät Helsingin Erityispedagogiikan tutkimusyhteisöömme. Jos olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyötä ryhmiemme teemoihin liittyen, ota rohkeasti yhteyttä kyseisen ryhmän johtajaan.
Kasvatusalan neuromyytit

Aivoihin ja oppimiseen liittyvät myytit eli neuromyytit, kuten "käytämme vain 10 % aivoistamme" ja "kaikki lukihäiriöiset lapset näkevät kirjaimet taaksepäin", ovat yleisiä myös kasvattajilla. Vaikka uskomusten paikkansapitävyys on toistuvasti kumottu tai ne ovat vailla tutkimusnäyttöä, myytit jatkavat eloaan tieteeseen perustuvina totuuksina kaikkialla maailmassa. Nyt Helsingin erityispedagogiikan tutkimusyhteisön yhteisellä  tutkimuksella (PI Lotta Uusitalo) pyrimme ymmärtämään, millaisia neuromyyttejä opettajaksi opiskelevilla, opettajankouluttajilla, opettajilla sekä muilla opetuksen ja koulutuksen alalla työskentelevillä henkilöillä on. Teemme yhteistyötä apulaisprofessori Jo Van Herwegenin (UCL, UK) kanssa ja keräämme parhaillaan ensimmäisen aineiston hänen mittaristaan suomennetulla versiolla. 

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste

Active Numeracy

Active Numeracy (Matemaattiset oppimisvaikeudet) on professori Pirjo Aunion johtama tutkimusryhmä, joka tutkii laajasti matematiikan oppimiseen ja matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä tekijöitä. Tutkimusryhmän tavoitteena on luoda uutta monitieteellistä tutkimustietoa, joka luo perustaa lasten oppimista tukeville toimille. Monitieteellinen tutkimusryhmä koostuu asiantuntijoista kasvatus- ja liikuntatieteiden sekä psykologian ja tekniikan aloilta.

Tuettu

Tuettu-tutkimus on professori Markku Jahnukaisen johtama Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostaman konsortion tutkimushanke, jossa selvitetään inkluusion toimivuutta opetuksen toteutuspaikan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa inkluusion toimivuudesta kaikkien oppilaiden näkökulmasta sekä tuen toteutumisesta osana yleisopetusta tai erilaisissa erityisluokissa.