Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoitus on edistää Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tehtävää ympäristöntutkimusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja tutkimushankkeisiin ja opinnäytetöihin, jotka tehdään Lammin biologisella asemalla. Lisäksi säätiö myöntää avustusta muuhun tutkimukseen liittyvään toimintaan, kuten tieteellisten kokousten ja yhteistyöhankkeiden matka- ja osallistumiskuluihin sekä tutkimus-välineistön ja –laitteiston hankintaan.

Säätiö on tukenut olemassaolonsa aikana monenlaista tutkimusta. Usein tutkimus on kohdistunut hämäläiseen luontoon ja kohteena ovat olleet tutkimukset Evon alueella, Lammin Pääjärvi ja Vanajavesi.

Esimerkkejä rahoitetuista tutkimusaiheista ovat mm. luonnonsuojelun mallilajiin täpläverkkoperhoseen liittyvät tutkimukset, perimän ja ympäristön yhteisvaikutus lohen ilmiasuun ja selviytymiseen, metsän kenttäkerroksen kasvillisuuden vuodenaikainen kehitys valaistuksen muuttuessa, kasvipatogeenien evoluutio ja ekologia sekä kosteikkojen merkitys ravinteiden pidättäjinä ja monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Tarkempia tietoja rahoitetuista hankkeista löytyy otsikoiden ”Apurahat” ja ”Blog” alta.

Perustajajäsenet

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiön säädekirja allekirjoitettiin 11.11.2008. Säätiön perustajina on kymmenen Lammilla toimivaa yritystä.

Vasemmalta: apteekkari Jari Kiviranta (Lammin Apteekki), toimitusjohtaja Pekka Jalava (Teknologiakeskus Innopark Oy), yritysasiamies Timo Kärkkäinen (Lammin Kehitysosakeyhtiö Myötätuuli), hallituksen puheenjohtaja Esko Töykkälä (Lammin Betoni Oy), toimitusjohtaja Kirsi Pallas (Lammin Osuuspankki), toimitusjohtaja Markku Moilanen (Lammin Säästöpankki), pankinjohtaja Markku Kuikka (Nordea Pankki Suomi Oyj, Lammin konttori), toimitusjohtaja Reijo Ylä-Onnenvuori (Onnenvuoren Sora Oy), toimitusjohtaja Markku Virtanen (Voglia Oy), toimitusjohtaja Jouni Jokinen (Lammin Osuuskauppa)

Hallitus

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä:

Timo Kärkkäinen, puheenjohtaja
Lauri Arvola, varapuheenjohtaja
Markku Virtanen, hallituksen jäsen
Jaana Järvenselkä, hallituksen jäsen
Mico Pihlajinen, hallituksen jäsen

Janne Sundell, hallituksen sihteeri ja säätiön asiamies
 

Yhteystiedot

Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö
Pääjärventie 320
16900 Lammi

Y-tunnus: 2254101-9

Säätiön toiminnasta tietoja antavat:

säätiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kärkkäinen, puh. 050 336 7872
säätiön edustaja Janne Sundell, puh. 050 415 1723