Tutkimus

Käsivarren suurtuntureiden luonto muodostaa ainutlaatuisen ympäristön monipuoliselle tutkimukselle, jota tukevat Kilpisjärven biologisen aseman monipuoliset palvelut kuten ajoneuvot ja laboratoriotilat.

Tutkimuksen keskiössä ovat ympäristön tilaa kartoittavat pitkäaikaiseurannat, joista vanhin – myyrien kannanvaihtelun tutkimus – alkoi jo aseman syntyvaiheessa vuonna 1946. Seurantojen rinnalle ovat nousseet moninaiset lintu- ja kasvillisuusseurannat sekä yhä keskeisempänä ilmastonmuutokseen liittyvät hankkeet.