Tutkimus
Hyytiälää ympäröivät valtion maat sisältävät paljon tutkimuskohteiksi sopivia elinympäristöjä. Asemalla tehdään tutkimusta ympäri vuoden.