Tutkimus

Hyytiälässä on huipputason metsätalouden ja -luonnon tutkimusta ja opetusta sekä maailmallakin hyvin tunnettu ilmakehätutkimuksen SMEAR-asema.

Vuonna 2023 valmistuneen uudisrakennuksen myötä auennut Living Lab mahdollistaa rakennetun ympäristön kestävyys-, ilmasto- ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen. Monipuolinen tutkimusympäristö tarjoaa puitteet mm. puu- ja materiaalitieteiden sekä ihmisten hyvinvoinnin ja kokemusten, fysiikan ja sisäilmatutkimuksen tekemiselle. 

Toivotamme tervetulleeksi tieteentekijöitä eri yliopistosta ja organisaatioista Suomessa ja kansainvälisesti. Maantieteellisesti keskeisellä paikalla sijaitsevalla asemalla on mahdollista tehdä tutkimusta ympäri vuoden. 

Ainutlaatuinen tutkimusalusta ja palvelut

Hyytiälästä löydät mm.

  • Uudisrakennuksen tarjoaman monitieteisen tutkimusalustan, josta mm. jatkuvat mittaukset tuottavat mittausdataa puurakenteiden ominaisuuksista ja niiden vaihtelusta ajan suhteen.
  • Luentotiloja, välineistöä, laboratoriotiloja, kylmätiloja, verstastiloja, majoitusta, ruokapalveluja, kulkuvälineitä yms.
  • Puuston ja muun kasvillisuuden mittaamiseen ja näytteiden keruuseen tarkoitettuja välineitä
  • Laboratoriovälineistöä perusanalyyseihin tai näytteiden käsittelyyn ja säilöntään myöhempää käyttöä varten
  • Asiantunteva henkilökunta ja tutkimuspalvelut
  • Monipuolisesti lähistöllä sijaitsevia metsäteollisuuden yksiköitä
Tutkimusasemaverkosto Suomessa

Hyytiälä kuuluu koko Suomen kattavaan tutkimusasemien verkostoon (RESTAT Finland), joka on kokonaisuudessaan käytettävissä maastotyöskentelyyn. Suomessa on yhteensä 12 tutkimusasemaa, joista 7 toimii Helsingin yliopiston tiedekuntien alla.

Yliopistollisilta tutkimusasemilta löytyvät kaikkein vanhimmat yhä jatkuvat ympäristönseurannan aikasarjat.

 

Metsätieteiden tutkimus ja opetus

Hyytiälän metsäasema ja sitä ympäröivät valtion maat tarjoavat mahdollisuuksia boreaalista metsävyöhykettä koskevaan tutkimukseen ja opetukseen.

Monitieteisen toiminnan tavoitteena on edistää metsien ja turvemaiden käyttöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi, ja tuottaa globaalisti relevantteja uusia näkökulmia tieteen keinoin. 

Aktiivisia tutkimuskohteita ja -ryhmiä Hyytiälästä
Kansainvälinen verkostoituminen