Ilmakehätutkimuksen SMEAR-asema

SMEAR II –asemalla Hyytiälässä on tutkittu metsäekosysteemin ja ilmakehän välisiä aineen ja energian virtoja ja niitä selittäviä tekijöitä jo lähes 30 vuoden ajan. Mittauksista saadaan tietoa mm. metsän hiilitaseesta ja sen vaihtelun syistä. SMEAR II on maailman johtava mittausasema ekosysteemien tuottamien pienhiukkasten syntyä selvittävässä tutkimuksessa.

SMEAR II: Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations (1995-) mittausaseman tutkimusmetsikössä mitataan jatkuvasti puiden ekofysiologiaa ja kasvua, maaperän vesitasapainoa, säähavaintomuuttujia, auringon säteilyä ja sen heijastumista, ainevirtoja, aineiden pitoisuuksia, ilmakehän aerosoleja ja karikekertymää.

Tutkimusmetsikkö sisältää 128 m korkean mittausmaston ja useita latvukseen tai sen yläpuolelle ulottuvia mittaustorneja. Samankaltaisia mittauksia tehdään myös lähistön soilla ja järvellä.

SMEAR toimii osana monia kansainvälisiä mittausverkostoja. Mukana on noin 50–100 tutkijaa, jotka julkaisevat n. 50 vertaisarvioitua artikkelia vuosittain. Asema on ollut mukana yli 10 EU-projektissa.

SMEAR-asemaverkosto ulottuu läpi Suomen ja myös esimerkiksi Viroon ja Kiinaan. Hyytiälän SMEAR II on näistä asemista suurin ja monipuolisin.  Suomen verkostoon kuuluvat  lisäksi SMEAR I Koillis-Lapissa Värriön luonnonpuistossa, SMEAR III kaupunkiolosuhteissa Helsingin Kumpulassa, SMEAR IV Kuopiossa Puijon tornissa, SMEAR-agri Helsingissä Viikin ja Haltialan pelloilla sekä uusimpana mittaukset Tvärminnen merentutkimusasemalla Hangossa.