Metsätieteiden tutkimus ja opetus

Hyytiälän metsäasema ja sitä ympäröivät valtion maat tarjoavat mahdollisuuksia boreaalista metsävyöhykettä koskevaan tutkimukseen ja opetukseen.

Hyytiälän lähistöllä sijaitsee liki 40 km2 valtion maita (soita, metsiä ja pikkujärviä), joita Hyytiälä hyödyntää Metsähallituksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen puitteissa tutkimuksen tekoon. Lähialueella on myös merkittäviä luonnonsuojelualueita.

Pitkäaikaisten opetus- ja tutkimuskoealojen verkosto ja muut aineistot tarjoavat taustatietoa puuston kasvusta, hoitotoimenpiteistä, metsätyypeistä, puulajistosta, kokeellisista toimenpiteistä yms.

Metsätieteiden opiskelu Helsingin yliopistossa

Haluaisitko tehdä metsiin ja luonnonvaroihin liittyvää asiantuntijatyötä sekä vaikuttaa Suomen tärkeimmän luonnonvaran tulevaisuuteen? 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sopii opiskelupaikaksi kaikille, joita kiinnostavat uusiutuvien luonnonvarojen vastuullinen käyttö Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tutustu tiedekunnan koulutusohjelmien tarjontaan kandi,- maisteri sekä tohtoriohjelmissa. 

Opiskele metsätieteitä Helsingin yliopistossa
Opiskelijat ja opettajat kertovat kokemuksistaan Hyytiälän kenttäkursseilla