Living Lab / "elävä laboratorio”

Rakentamisen ja materiaalien kestävyys, energiaratkaisut sekä rakentamisen ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat jokaista kuluttajaa ja yhteiskuntaa globaalisti koskettava asia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kannustavat siirtymään kohti kestävämpiä tuotanto- ja kulutustapoja rakentamisessa, kuluttamisessa ja asumisessa. Suomessa puun käyttö rakentamisessa on nousussa myös kaupunkimaisissa ympäristöissä ja kerrostalorakentamisessa.

Living lab eli "elävä laboratorio" on rakennuksen tarjoama monitieteinen tutkimusalusta, josta saadaan muun muassa automaattisen anturiverkoston avulla mittausdataa puurakenteista ja niissä ajan myötä tapahtuvista muutoksista. Jaettua dataa voidaan käyttää esimerkiksi alan standardeja luotaessa.

Hyytiälän Living lab on osa kansainvälistä tutkimus- ja mittausverkostoa, jossa on jo mukana Oregonin Corvalliksessa sijaitseva, 2019 valmistunut Oregon State Universityn rakennuttama George W. Peavy Forest Science Center (PFSC) ja Primorska yliopiston hallinnoima Slovenian suurin puurakennus InnoRenew CoE.

 

Ainutlaatuinen tutkimusalusta

Hyytiälästä löydät mm.

  • Uudisrakennuksen tarjoaman monitieteisen tutkimusalustan, josta mm. jatkuvat mittaukset tuottavat mittausdataa puurakenteiden ominaisuuksista ja niiden vaihtelusta ajan suhteen.
  • Luentotiloja, välineistöä, laboratoriotiloja, kylmätiloja, verstastiloja, majoitusta, ruokapalveluja, kulkuvälineitä yms.
  • Puuston ja muun kasvillisuuden mittaamiseen ja näytteiden keruuseen tarkoitettuja välineitä
  • Laboratoriovälineistöä perusanalyyseihin tai näytteiden käsittelyyn ja säilöntään myöhempää käyttöä varten
  • Asiantunteva henkilökunta ja tutkimuspalvelut
  • Monipuolisesti lähistöllä sijaitsevia metsäteollisuuden yksiköitä