Näin haet tohtorikoulutuspilottiin

Hakuohjeet pilottiprojekteihin löydät tältä sivulta.

Luethan kaikki ohjeet, myös pilottikohtaiset ohjeet sivun alalaidasta, huolella. Ohjeet voivat pieneltä osin muuttua ennen haun aukeamista.

Jos suomen ja englannin kieliset ohjeet eroavat toisistaan, on noudatettava englannin kielistä versiota.
Pilotin tavoite

Helsingin yliopiston tutkijakoulu avaa haun kolmivuotisiin väitöskirjatutkijoiden tehtäviin. Tehtävät ovat osa valtakunnallista tohtorikoulutuksen pilottia ja siinä on mukana erilaisia pilottihankkeita. Hakuaika alkaa 2.4.2024 ja päättyy 22.4.2024 klo 23:59 paikallista Helsingin aikaa.

Valitut hakijat otetaan työsuhteeseen Helsingin yliopistoon. Työsuhteissa sovelletaan suomalaisissa yliopistoissa käytettävää vuosityömääräjärjestelmää; vuosittainen työmäärä on 1 612 tuntia lukuvuodessa. Lisätietoja palkasta ja muista työsuhteeseen liittyvistä asioista on hakupyynnössä (saatavilla, kun haku on auki). Työsuhteet alkavat (pääsääntöisesti) 1.8.2024 tai 1.8.2025.

Hakemukset on laadittava alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Hakeminen

Hakemus tulee toimittaa yhdessä vaadittujen liitetiedostojen kanssa Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Linkit hakulomakkeisiin löytyvät tältä sivustolta hakuajan alussa.

Hakemukset on jätettävä 22.4.2024 klo 23.59 Helsingin aikaa mennessä. Vain hakuajan kuluessa jätetyt hakemukset käsitellään. Hakijoita kehotetaan kirjautumaan sähköiseen järjestelmään hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Jos hakijalla on ongelmia järjestelmän kanssa, tulee ottaa yhteyttä tutkijakouluun (doctoralpilot@helsinki.fi) ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksia ei voi muuttaa tai muokata määräajan jälkeen.

Hakukelpoisuus

Voit hakea tohtorikoulutuspilottiin kahden polun kautta riippuen siitä, onko sinulla jo sitoutunut ohjaaja projektillesi vai ei.

Ensimmäinen polku: Minulla on ohjaaja tutkimusprojektilleni

Hakijoilta, jotka hakevat ensimmäisen polun kautta, vaaditaan:

 • Tutkimussuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä ohjaajan kanssa 
 • Ohjaussuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä ohjaajan kanssa 
 • Tohtorintutkinnon suoritusoikeus, joka on myönnetty aikaisintaan 1.11.2023 TAI että opinnot ovat siinä vaiheessa, että hakijalle voidaan myöntää tohtorintutkinnon suoritusoikeus koeajalla eli kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Toinen polku: Minulla ei ole vielä ohjaajaa tutkimusprojektilleni

Hakijoilta, jotka hakevat toisen polun kautta, vaaditaan:

 • Tutkimusidea. Hakijoilla, jotka etenevät haun seuraavaan vaiheeseen, on mahdollisuus hakea ohjaajaa ja täydentää hakemustaan tutkimus- ja valvontasuunnitelmalla myöhemmin.
 • Että opinnot ovat siinä vaiheessa, että hakijalle voidaan myöntää tohtorintutkinnon suoritusoikeus koeajalla eli kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
Hakuliitteet

Hakemus ja vaadittavat liitteet on toimitettava sähköisen hakujärjestelmän kautta. Yhdistä kaikki vaaditut liitteet yhdeksi PDF-asiakirjaksi alla olevassa järjestyksessä. Tallenna asiakirja nimellä Sukunimi_application ja lataa se hakujärjestelmän CV-osioon. Liitteissä on käytettävä vaadittuja malleja ja noudatettava annettuja merkkirajoja.

Jos sinulla on ohjaaja, sinun on toimitettava seuraavat liitteet:

 • Tutkimussuunnitelma (katso templaatti alla)
 • Ohjaussuunnitelma (katso templaatti alla)

Jos sinulla ei vielä ole ohjaajaa, sinun on toimitettava seuraavat tiedot:

 • Tutkimusidea (katso templaatti alla)

Kaikkien hakijoiden on toimitettava seuraavat liitteet:

 • Motivaatiokirje (katso templaatti alla) 
 • Ansioluettelo (katso templaatti alla) 
 • Maisterintutkinnon (tai vastaavan) todistus ja opintosuoritusote (tai pelkkä opintosuoritusote, jos et ole vielä valmistunut)

Valintaprosessissa ei oteta huomioon muita liitteitä (esim. suosituskirjeitä, graduja, kirjoitusnäytteitä tai julkaisusopimuksia).

Hakemusasiakirjat on laadittava englanniksi. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Kiinnittä huomiota valmiiden templaattien merkkirajoihin. Hakija hylätään, jos merkkirajat on ylitetty tai jos liitteet ovat väärässä muodossa/ei mallien mukaan.

Hakulomake

Hakemukset jätetään Helsingin yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta.
Linkit hakulomakkeisiin ja -ilmoituksiin löytyvät näiden sivujen alareunasta, kun haku avautuu.
Hakulomakkeelle täytetään seuraavat tiedot:

 • Taustatietoja, mukaan lukien:
  • syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, asuinmaa
  • tiedot maisterintutkinnosta (tai vastaavasta) 
 • Tieto mahdollisesta tohtorintutkinto-oikeudesta Helsingin yliopistossa 
  • Jos sinulla on tohtorintutkinnon suoritusoikeus, sinun on täytettävä opintonumerosi, tohtoriohjelmasi, tiedekuntasi ja opinto-oikeutesi alkamispäivä
  • Jos sinulla ei ole tohtorintutkinnon suoritusoikeutta, sinun on täytettävä haluamasi tohtoriohjelma ja tiedekunta. Katso lista kaikista tohtoriohjelmista yliopiston verkkosivuilla
 • Tieto työsopimuksesta
  • Haluatko aloittaa 1.8.2024 vai 1.1.2025. 
  • Tiedekunta tai osasto, jossa tutkimus suoritetaan. 
 • Tieto väitöskirjaprojektista
  • Väitöskirjan alustava otsikko ja suunniteltu väitösvuosi
  • Tutkimusala(t) 
 • Tieto ohjaajista
  • Jos sinulla on jo ohjaaja: ohjaajan nimi, titteli, affiliaatio ja sähköpostiosoite 
  • Jos sinulla ei vielä ole ohjaajaa: ehdota projektillesi vähintään yksi ohjaaja. Löydät listan mahdollisista ohjaajista konsortioiden verkkosivuilta.

Tiedot hakijan sukupuolesta ja kansalaisuudesta on tarkoitettu vain tilastollisiin tarkoituksiin. Koska näillä tiedoilla ei ole vaikutusta hakumenettelyyn, hakijat voivat päättää olla paljastamatta näitä tietoja. Tiedot hakijan kansalaisuudesta on tarkoitettu myös tilastollisiin tarkoituksiin. Tälläkään tiedolla ei ole vaikutusta hakuprosessiin.

Hakuliitteet

Yhdistä kaikki tarvittavat liitteet yhdeksi PDF-dokumentiksi alla esitetyssä järjestyksessä. Otsikoi tämä dokumentti nimellä Sukunimi_application ja lataa se hakujärjestelmän CV-osioon..

Kaikki liitteet on kirjoitettava englanniksi.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma on laadittava yhteistyössä pääohjaajan kanssa. Sinun on käytettävä mallissa esitettyä tutkimussuunnitelmarakennetta ja noudatettava mallissa ilmoitettua enimmäismerkkimäärää. Hakija hylätään, jos ohjeita ei noudateta.

Jätä tutkimussuunnitelmaan mallin otsikot ja väliotsikot, ja poista kursiivilla kirjoitetut ohjeet.

Asetukset: Fontti ARIAL / Calibri koko 11 ja rivi min 1,15 (tai vastaava, jos ei Word).

Sivujen enimmäismäärä on viisi edellä mainittua asetuksia käyttäen. Enimmäismäärän ylittäviä sivuja ei lueta ja arvioida.

Tutkimusidea

Hakijoiden, jotka hakevat ilman ohjaajaa, on toimitettava idea tutkimussuunnitelmasta. Hakijoilla, jotka siirtyvät haun seuraaviin vaiheisiin, on mahdollisuus löytää sopiva ohjaaja ja täydentää hakemuksensa tutkimus- ja ohjaussuunnitelmalla myöhemmin.

Jätä tutkimusideaan mallin otsikot ja väliotsikot, ja poista kursiivilla kirjoitetut ohjeet.

Sinun on käytettävä mallissa esitettyä tutkimusidean rakennetta. Hakija hylätään, jos ohjeita ei noudateta.

Asetukset: Fontti ARIAL / Calibri koko 11 ja rivi min 1,15 (tai vastaava, jos ei käytä Word)

Sivujen enimmäismäärä on kaksi edellä mainittua asetuksia käyttäen. Enimmäismäärän ylittäviä sivuja ei lueta ja arvioida.

Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma on laadittava yhteistyössä pääohjaajan kanssa ja molempien on allekirjoitettava se. Sinun on käytettävä mallissa esitettyä rakennetta. Hakija hylätään, jos ohjeita ei noudateta.

Jätä ohjaussuunnitelmaan mallin otsikot ja väliotsikot, ja poista kursiivilla kirjoitetut ohjeet.

Asetukset: Fontti ARIAL / Calibri koko 11 ja rivi min 1,15 (tai vastaava, jos ei käytä Word)

Sivujen enimmäismäärä on kaksi edellä mainittua asetuksia käyttäen. Enimmäismäärän ylittäviä sivuja ei lueta ja arvioida.

Motivaatiokirje

Sinun on käytettävä mallissa esitettyä rakennetta. Hakija hylätään, jos ohjeita ei noudateta.

Jätä motivaatiokirjeeseen mallin otsikot ja väliotsikot, ja poista kursiivilla kirjoitetut ohjeet.

Asetukset: Fontti ARIAL / Calibri koko 11 ja rivi min 1,15 (tai vastaava, jos ei käytä Word)

Sivujen enimmäismäärä on kaksi edellä mainittua asetuksia käyttäen. Enimmäismäärän ylittäviä sivuja ei lueta ja arvioida.

CV

Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen lautakunnan tutkijan ansionluettelon mallia. Hakija hylätään, jos ohjeita ei noudateta.

Asetukset: Fontti ARIAL / Calibri koko 11 ja rivi min 1,15 (tai vastaava, jos ei käytä Word)

Arviointi- ja valintakriteerit

Arviointikriteerit

Hakemukset arvioidaan eri kierroksissa. Ensimmäinen kierros on kelpoisuustarkastus.

Soveltuvuusarvioinnissa hakijat, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset, arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:

 • Luovuus, analyyttiset ja käsitteelliset ajattelutaidot
 • Määrätietoinen ja itsenäinen lähestymistapa työhön
 • Kollegiaalisuus, kyky tehdä rakentavaa yhteistyötä muiden kanssa ja innostaa muita

Soveltuvuusarvioinnin arviointien mukaan valitut hakijat, jotka ovat oikeutettuja seuraavalle kierrokselle, arvioidaan seuraavien seikkojen perusteella:

 • Pilottihankkeen tutkimussuunnitelman temaattinen sopivuus
 • Aiempien opintojen, muiden tutkimustaitojen ja -kokemusten soveltuvuus ja onnistuminen
 • Motivaatio tohtorin tutkinnon suorittamiseen ja sen toteuttamiseen asetetussa ajassa
 • Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristö 
 • Tutkimussuunnitelma:
  • Toteutettavuus (3 vuoden tavoiteaika, rahoitus, riski- ja lievennyssuunnitelma)
  • Intersektionaalinen liikkuvuus
  • Tieteellinen huippuosaaminen (uutuus, merkityksellisyys, vaikutus, menetelmät)

Lopulliset päätökset tekee tutkijakoulun koulun nimeämä valintalautakunta.

Valintaprosessi

Alla on alustava aikataulu valintaprosessille.

Huhtikuu 2024

 • Haku auki 2.-22.4. 
 • Kelpoisuustarkastus 
 • Soveltuvuusarviointi 26.-30.4.

Toukokuu 2024

 • Hakemusten arviointi
  • Temaattinen sopivuus pilottihankkeeseen
  • Tutkimussuunnitelma ja toteutettavuus
  • Aikaisemmat opinnot, muut tutkimustaidot ja kokemus
  • Motivaatio
  • Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristö
  • Soveltuvuus ehdotettuun tohtoriohjelmaan (jos hakijalla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta) 
 • Ilman ohjaajaa hakevat: Match-making. 
 • Lopulliset päätökset tutkijakoulun nimittämän valintalautakunnan toimesta. 
 • Match-making-vaiheessa ohjaajan löytäneet: tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin huhtikuussa.

Kesäkuu 2024

 • Työsopimukset (HR) 
 • Käytännön järjestelyt (HR, ohjaaja, tutkimusryhmä) 
 • Tiedotustilaisuus niille, joilla ei vielä ole jatko-opinto-oikeutta

Elokuu 2024

 • Ensimmäinen kohortti aloittaa

Syyskuu 2024

 • Opinto-oikeuden hakeminen (jos ei vielä tohtorintutkinnon suoritusoikeutta) 
 • Täydentävä haku tehtäviin

Tammikuu 2025

 • Toinen kohortti aloittaa
 • Toinen kohortti: opinto-oikeuden haku (jos ei vielä tohtorintutkinnon suoritusoikeutta) 
Konsortiokohtaiset ohjeet

Jos haet paikkaa iCANDOC Flagship Doctoral School -pilottikonsortioon ensimmäisen polun kautta, lähetä myös pääohjaajan lyhyt CV (1 sivu) edellä mainittujen liitteiden lisäksi. Arvioinnissa korostuvat ohjauksen osaaminen ja ohjauskyky pilotin aikana. Ota tutkimussuunnitelmassa huomioon myös, missä määrin aiot käyttää iCAN-lippulaivaprojektissa jo kerättyä materiaalia ja dataa. Korosta valvontasuunnitelmassa esimiehen kokemusta iCANDOC-alueelta. Lisätiedot UH:n pilottikohtaisissa ohjeissa ja kansallinen iCANDOC-pilotin sivuilta.

EDUCA-konsortion paikkoihin ensimmäistä väylää piktin hakevan tulee toimittaa yllämainittujen liitteiden lisäksi pääohjaajan CV. Ohjaajan CV:n tulee olla 2-4 sivua pitkä ja noudattaa TENK:n mallia. CV:ssä korostetaan ohjauskokemusta ja -taitoja.

Ota tutkimussuunnitelmassa huomioon myös seuraavat asiat:

 • Have you already produced any materials for your project or are you planning to use already collected material (What?)? What methodology do you plan to use? What are the ethical considerations?
 • What knowledge do you have in the chosen methodology?

Ota ohjaussuunnitelmassa huomioon myös seuraavat asiat:

 • Supervisor's previous research experience in the domain of the pilot theme/flagship?

Huomaathan, että FCAI-konsortion hakevan tulee jättää hakemus myös konsortion omassa haussa 2.4. mennessä. Lisätietoa löydät FCAI:n verkkosivuilta.

Yllämainittujen hakuliitteiden lisäksi hakijan tulee toimittaa (mahdollinen) julkaisuluettelo.

Katso lista konsortion ohjaajista ja tutkimusaiheista konsortion kuvaustekstistä.

Jos haet paikkaa Quantum-konsortioon, huomioi, että hakuohjeessa esitetyn tutkimussuunnitelman mallin sijaan voit lähettää jo kirjoittamasi yksisivuisen tutkimussuunnitelman.

DocSoc360°-konsortion paikat alkavat 1.1.2025. Toinen haku konsortioon järjestetään elo-syyskuussa.

Ohjaajien on osoitettava aikaisempi kokemuksensa ja julkaisunsa ImmuDocs-pilotin alalla: immunologian, immunologiaan perustuvan lääkekehityksen ja immunologiaan perustuvan diagnostiikan aloilla. Tutkimus voi olla perustutkimusta, translaatiota ja/tai kliinistä.