Tohtorintutkinnon rakenne ja väitöskirja

Helsingin yliopiston tohtorikoulutus tarjoaa monipuoliset eväät työelämään, onpa tähtäimessä sitten tutkijanura tai asiantuntijatehtävät yliopiston ulkopuolella. Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja 40 opintopisteen pakollisista, tutkimustyötä ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevista opinnoista.

Tohtorintutkinnon pääpaino on tutkimuksessa. Tutkintoon sisältyvät pakolliset opinnot suunnitellaan joustavasti niin, että ne tukevat väittelijän tulevaisuudensuunnitelmia parhaalla mahdollisella tavalla. Metodi- ja teoriaopintojen lisäksi tutkintoon voi sisällyttää vaikkapa viestintään, pedagogiikkaan, tiedehallintoon tai johtamiseen liittyviä opintoja. Suoritustavat ovat monipuolisia: perinteisten suoritusmuotojen lisäksi opintopisteitä voi kerryttää esimerkiksi konferenssiesitelmillä, tieteellisillä julkaisuilla, opetuksella tai tapahtumien organisoinnilla. Yksilöllisesti rakennettu tutkinto mahdollistaa oman asiantuntijuuden kehittämisen haluttuun suuntaan.

Väitöskirja esittelee tohtorikoulutettavan tutkimustyön tulokset. Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, loogisesti rakennettu ja yhtenäinen uutta tietoa sisältävä tieteellinen esitys väittelijän tieteenalalta. Väitöskirja voi olla joko monografia tai artikkeleihin perustuva. Monografia on yhteen aiheeseen tai näkökulmana perustuva yhtenäinen esitys väitöskirjan alalta. Artikkeliväitöskirja koostuu (tyypillisesti) 3–5 tieteellisestä, vertaisarvioidusta artikkelista ja yhteenvedosta.

Tutkintoon kuuluvat pakolliset opinnot on jaettu tieteenalaopintoihin (30 op) ja yleisiin valmiustaitoihin (10 op). Tieteenalaopinnot koostuvat opinnoista, jotka tukevat tutkijan oman alan kannalta tärkeiden taitojen kehitystä. Opinnot voivat sisältää suorituksia esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: tutkijaseminaari, tutkimusetiikka, kansainvälistyminen, tieteenfilosofia, metodi- ja teoriaopinnot, keskeinen tutkimuskirjallisuus ja muut väitöskirjatyötä tukevat opinnot. Yleiset valmiustaidot koostuvat erilaisista työelämään valmistavista taidoista esimerkiksi seuraavilta osa-alueilta: akateeminen kirjoittaminen, tiedeviestintä, yliopistopedagogiikka, kieliopinnot, hallinto- ja johtamistaidot, projektinhallinta, tiedehallinto ja tieteen popularisointi.

Jokaisella tohtoriohjelmalla on oma opetussuunnitelma, joka sisältää opintoja jotka mahdollistavat asiantuntijuuden kehittymisen tohtoriohjelmassa edustettuina olevilla tieteenaloilla. Tietoa eri ohjelmien opetussuunnitelmista löydät tohtoriohjelmien verkkosivuilta ja WebOodin opinto-oppaista.

Tohtorintutkinnon (väitöskirja ja opinnot) suorittamisen tavoiteaika on neljä vuotta täysipäivästä opiskelua.