Mistä rahat kaupallistamiseen? Ilmoittaudu mukaan Tekesin TUTL-haun valmisteluprosessiin.

Merkittävimmät oivallukset syntyvät usein pitkän tähtäimen perustutkimuksesta. Koska oivallusten kaupallinen arvo määrittyy siitä, kuinka hyvin ne vastaavat markkinoiden kysyntään, on vuorovaikutus yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, sillä tässä voimme olla suureksi avuksi.

Kevään 2017 TUTL-haussa valmisteluprosessiimme osallistui kahdeksan tutkijaryhmää. Valmisteluprosessin kautta hakemuksensa jättäneiden tulokset ovat olleet muihin verrattuna erinomaisia.