Keksinnön oikeudet ja suojaus

Kaupallisen kiinnostavuuden arviointi on tärkeää, sillä sen perusteella päätetään, lähdetäänkö keksintöä suojaamaan ja muokkaamaan markkinoiden tarpeisiin.

Keksintöilmoituksen saatuamme tehtävämme on selvittää, onko keksinnön pohjana oleva tutkimus avointa vai sopimustutkimusta. Avoimessa tutkimuksessa syntyneen keksinnön oikeudet kuuluvat tutkijalle ja sopimustutkimuksessa tehdyn keksinnön oikeudet yliopistolle. Mikäli kyse on sopimustutkimuksesta, selvitämme myös, millaisia sopimuksellisia sitoumuksia tutkimustulosten omistajuuteen mahdollisesti liittyy, ja kuinka kiinnostava keksintö on kaupallisesti.

Mikäli keksintö kuuluu yliopistolle, ja se päättää arvioinnin jälkeen säilyttää oikeudet itsellään, on yliopiston ilmoitettava siitä keksijälle viimeistään kuuden kuukauden sisällä hyväksytyn keksintöilmoituksen saapumisesta.

Pitäessään oikeudet itsellään yliopisto kantaa vastuun keksinnön kaupallistamisesta ja sen suojauksen kustannuksista. Tutkijan näkökulmasta tilanne on ideaali, sillä hän voi osallistua keksinnön jatkokehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen joutumatta vastaamaan kustannuksista itse.