Keksintö- ja ideailmoitukset

Jos uskot, että ideasi tai tutkimustyössä tuottamasi keksintö voi ratkaista jonkin ongelman, tulee sinun lähettää ideastasi keksintöilmoitus.
Miten keksintöilmoitus tehdään?

Teknologiansiirto- ja kaupallistamisyhtiö Helsingin innovaatiopalvelut käsittelee kaikki Helsingin yliopistossa tehdyt keksintöilmoitukset.

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin velvoittaa yliopiston palveluksessa olevat henkilöt tekemään keksintöilmoituksen työnantajalleen heti keksinnön tehtyään. Keksintöilmoituksen tekeminen on ensimmäinen askel keksinnön tai idean kaupallistamisessa.

Helsingin yliopistolla keksintöilmoituksen tekemiseen on oma prosessinsa.