Helsingin yliopiston tiedesäätiö edistää ja tukee nuorten tieteenharjoittajien tutkimustyötä Helsingin yliopistossa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan rahoittamalla tohtorikoulutettavien työsuhteisiin perustuvia nimikkopaikkoja. Säätiö perustettiin vuonna 1990 vietetyn Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlan kunniaksi ja perustuu suurelta osin yli 200 yritykseltä ja julkisyhteisöltä saatuihin lahjoituksiin.