Miten lihavuutta pitäisi hoitaa?

Suomalaisista työikäisistä suurin osa on ylipainoisia. Vaikka lihavuus ei ole kaikille terveysriski, useimmiten ylipaino altistaa sairauksille. Tieto lihomisen ja laihtumisen mekanismeista lisääntyy jatkuvasti, ja kyse on paljon muustakin kuin yksilön itsekurista. Lihavuusepidemia on myös yhteiskunnallinen ongelma.  

Miten lihavuutta pitäisi hoitaa? Rosa Kettumäen johdolla aiheesta keskustelevat professorit Kirsi Pietiläinen ja Karri Silventoinen sekä työterveyshuollon erikoislääkäri Eira Roos

Tapahtuma on osa Helsingin yliopiston Tiedekulman Terveys nyt -tapahtumasarjaa 13.–25.4.2023, jossa puhutaan siitä, mitä tiedämme juuri nyt suomalaisia laajasti koskettavista terveyshaasteista: mielenterveydestä, ylipainosta ja suoliston hyvinvoinnista. 

Tutustu tapahtuman asiantuntijoihin

Kirsi Pietiläinen (@DrPietilainen) on lihavuuslääkäri sekä kliinisen metabolian professori Helsingin yliopistossa.

"Lihavuus on kuin elämä pienoiskoossa. Voi katsoa yhteiskunnallisia asioita, hoitoa tai molekyylejä, voi katsoa hyvinvointia laajasti, niin kehon kuin mielenkin terveyttä, ja lisäksi voi tarkastella koko elämänkaarta lapsuudesta vanhuuteen."

Eira Roos (@Eira Roos) toimii työterveyshuollon erikoislääkärinä Lääkärikeskus Aavassa. Työssään hän suunnittelee ja toteuttaa erityyppisiä elintapoihin, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä interventioita.

"Lihavuuteen liittyy usein haasteita terveydentilassa, toimintakyvyssä ja hyvinvoinnissa. Toisaalta painoon liittyy usein syyllisyyden ja häpeän tunteita, jotka estävät myös hoitoon hakeutumista. Syyllisyys ja häpeä eivät synny tyhjiössä, vaan niiden syntymiseen vaikuttaa myös kaikki se puhe ja viestintä mitä aiheen ympärillä käydään. Toivon voivani omalta osaltani lisätä ymmärrystä ilmiön monimuotoisuudesta ja madaltaa kynnystä hakeutua hoitoon."

Karri Silventoinen on sosiaalisten terveyserojen professori Helsingin yliopistossa. Hän tutkii sosioekonomisia ja globaaleja terveyseroja.

"Lihavuus on kiinnostava esimerkki biososiaalisesta vuorovaikutuksesta. Lihavuuden taustalla on vahva geneettinen komponentti, mutta siitä huolimatta ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat voimakkaasti lihavuuden yleisyyteen väestötasolla."