Muutoksen mallintajat – näyttely Helsingin yliopiston tutkimusasemilla tallennetuista ympäristön muutoksista

Tiedekulman näyttely 15.8.–27.11.2024 esittelee Helsingin yliopiston kahdeksan tutkimusaseman pitkäaikaisia datasarjoja, jotka tarjoavat ainutlaatuisen katsauksen tutkimuksen ytimeen.

Ympäristötiedolle ei ole koskaan ollut suurempaa tarvetta kuin nyt ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikakaudella. Suomessa on kattava tutkimusasemaverkosto, joka muodostaa pitkäaikaisen ympäristöseurannan ytimen. 

Syksyllä 2024 Tiedekulman näyttely esittelee Helsingin yliopiston kahdeksan tutkimusaseman pitkäaikaisia datasarjoja, jotka tarjoavat ainutlaatuisen katsauksen tutkimuksen ytimeen. 

Kenttäasemilla muun muassa kerätään ympäristöntilan seurannan pitkiä aikasarjoja, jotka ovat jo osoittaneet tarpeellisuutensa ympäristönmuutoksen havainnoimisessa, siihen sopeutumisessa ja seurauksien ennustamisessa. Yliopistollisilta tutkimusasemilta löytyvät kaikkein pisimmät, yhä aktiivisesti jatkuvat ympäristönseurannan datasarjat.

Tutkimusasemilla tehdään monitieteistä huippututkimusta, joka tarvitsee luonnonmukaista ympäristöä ja kokeellisen tutkimuksen järjestelyjä. Asemien palveluiden ympärille on ajan myötä muodostunut ympäristötiedon keskuksia useiden organisaatioiden tuodessa alueelle tutkimuksiaan. Näin kenttäasemat ovat eturintamassa, kun pyritään vastaamaan tutkimuksellisesti globaaleihin ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikriisin asettamiin haasteisiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaimmillaan pohjoisella pallonpuoliskolla. Vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi tundran ja pohjoisen havumetsävyöhykkeen tutkimus ja seuranta nojaavat yhä voimakkaammin muiden pohjoisten valtioiden kuin Venäjän tutkimusasemiin.

Näyttely avataan Taiteiden yönä 15.8., ja se on esillä 27.11.2024 saakka. Näyttelyssä voi vierailla Tiedekulman aukioloaikojen puitteissa. Näyttely on maksuton.