Matematiikan ja tilastotieteen luokka Summamutikka
Matematiikan tiedeluokka Summamutikassa matematiikka näyttäytyy uusissa muodoissa ja yhteyksissä. Matematiikkaan tutustutaan esimerkiksi leikkien, pelaten, piirtäen tai vaikka tanssien.

Summamutikka-vierailulla tutustutaan matematiikkaan toiminnallisesti pelien, leikkien, askartelun tai erilaisten pulmatehtävien parissa. Lisäksi vierailu voi sisältää lyhyen esittelyn yliopistolla opiskelusta ja kierroksen kampusalueella.

Summamutikassa kohtaavat yliopisto- ja koulumatematiikka, opetuksen kehitys, toiminnallinen matematiikka ja matematiikan nykytutkimus. Yliopistomatematiikkaakin voidaan pohtia lasten kanssa, kunhan kysymykset ja ideat tuodaan sopivalle tasolle vaikkapa tarinan tai pulmapelin kautta. Myös koulumatematiikan opetukseen kehitetään Summamutikan toiminnassa jatkuvasti uusia toiminnallisia lähestymistapoja. Opettajaopiskelijat pääsevät kokeilemaan opetusideoitaan, kun oppilasryhmät varhaiskasvatuksesta lukioon vierailevat luokassa.

Kerhot

Kerhot lähtevät jälleen toimimaan keväällä 2023. Lisätietoja tulossa!

Alakoulun kerho on suunnattu 4.-6.-luokkalaisille ja myös edistyneet kolmosluokkalaiset ovat erittäin tervetulleita mukaan. Kerhossa sovelletaan jo opittua matematiikkaa uusissa käytännön konteksteissa ja koululaiset saavat kattavan yleiskatsauksen erilaisista matematiikan osa-alueista. Tarkoitus on värittää ala-asteen rutiininomaista laskupyörittelyä käytännön esimerkeillä ja tuoda uusia näkökulmia siihen, että mitä kaikkea matikka voi oikeastaan olla.

Yläkoulun kerho on suunnattu 7.-9.-luokkalaisille. Myös edistyneiden kuutosluokkalaisten kannattaa harkita yläkoulun kerhoon tulemista. Kerhon ensimmäisellä puoliskolla konkretisoidaan yläasteella vastaan tulevia uusia käsitteitä ja keskitytään datan ja todennäköisyyksien käyttöön reaalimaailman ongelmissa. Toinen puolisko linkittyy vahvasti äärettömyyden visualisointiin ja reaalimaailman geometristen ongelmien ratkaisuun. Koululaiset pääsevät myös tutustumaan GeoGebra-sovelluksella tehtyihin simulaatioihin.

Kerho kokoontui viikoittain kevätkaudella 2022.

Haastavampi kerho yläkoululaisille ja lukiolaisille kokoontui kevätkaudella 2022.

 

Lågstadiets matematikklubb är ämnad för intresserade 4.-6.-klassens elever. Vid klubbmötena tillämpas matematik som är bekant från grundskolan i nya kontexter och eleverna får en överblick av matematikens olika delområden. Tanken är att eleverna ska få en mer varierande syn på matematik än i skolans rutinmässiga räkneuppgifter, genom praktiska exempel och nya synpunkter på vad allt som kan räknas som matematik.

Vid klubbmötena för högstadiets elever diskuterar vi nya matematiska koncept som inte är bekanta från grundskolan. Teman: problemlösning och problemlösningsförmåga, sannolikheter och statistik, logikproblem och matematiska bevis. Vissa möten kan vara mera som en lektion, andra mera som att delta i ett experiment. Det finns också möjlighet att önska vilka teman som ska tas upp under senare delen av verksamheten.

Opintokäynnit

Tutustu ensin tarkempiin varausohjeisiin ja varaa opintokäynti LUMA-tiedeluokkien sivulla. Tämän jälkeen Summamutikan yhteyshenkilö ottaa sinuun yhteyttä yksityiskohtien sopimiseksi viimeistään tapaamista edeltävällä viikolla.

Opintokäynnin jälkeen pyydämme vastaamaan palautekyselyyn. Saamamme palautteen avulla kehitämme toimintaamme.

Syksyn aikana tarjolla:

Opintokäynnillä tutustutaan tilastollisiin tunnuslukuihin todennäköisyyden kautta. Pelaamme noin kolmen hengen ryhmissä Yatzy-peliä, jonka myötä opimme tilastollista todennäköisyyttä. Viimein tutkimme ja vertaamme ryhmien pisteitä tilastollisesti.

  • Yläkoulun luokat 7. - 9. (90 minuuttia)

Keväällä luvassa myös muita aiheita!

Matematiikan ja tilastotieteen luokka Summamutikan materiaalipankki

Summamutikka-tiedeluokan toiminnassa kehitetyt ja testatut toiminnalliset ideat kootaan Summamutikan materiaalipankkiin, josta löytyy lähes sata erilaista ohjetta toiminnallisen matematiikan opetukseen. Sivulla on sekä opettajan ohjeita että valmista materiaalia oppilaille esimerkiksi virtuaaliseen käyttöön.

Sijainti ja yhteystiedot

Summamutikka on matematiikan ja tilastotieteen tiedeluokka, joka sijaitsee Kumpulan kampuksella Exactum-rakennuksen (Pietari Kalmin katu 5) kolmannessa kerroksessa.

Sähköposti: summamutikka@helsinki.fi

Löydät meidät myös Facebookista.

Sinua voisi myös kiinnostaa: Samun tiedekanava

Samun tiedekanavalla Helsingin yliopiston professori Samu Siltanen popularisoi matematiikkaa monipuolisesti ja ymmärrettävästi.

Sinua voisi myös kiinnostaa: Matematiikkakilpailut ja olympiavalmennus

Matematiikkakilpailujen tarkoituksena on kannustaa lahjakkaita nuoria harrastamaan matematiikkaa. Kansainvälisiin kilpailuihin valmennetaan halukkaita. Valmennus koostuu valmennusviikonlopuista ja kirjevalmennuksesta. Valmennettavien joukosta valitaan edustajat kansainvälisiin kilpailuihin, kuten Kansainvälisiin matematiikkaolympialaisiin.

Sinua voisi myös kiinnostaa: Integraalipäivät

Integraalipäivät ovat kahdesti vuodessa järjestettävä tapahtuma, joka kokoaa yhteen matematiikan opettajia niin peruskouluista, toiselta asteelta kuin korkeakouluistakin sekä matematiikan opiskelijoita. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana kuunnellaan innostavia matematiikan esitelmiä ja suunnitellaan niiden pohjalta lukiolaisille tai yläkoululaisille sopivia oppitunteja.