Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta tarjoaa korkeatasoista tohtorikoulutusta teologian ja uskonnontutkimuksen aloilla eksegetiikasta kirkkohistoriaan. Väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten tarkastuksessa tärkeitä arvoja ovat objektiivisuus, läpinäkyvyys ja asiantuntemus. Tiedekuntaneuvoston nimeämät tarkastajat ovat omien alojensa asiantuntijoita, joilla on keskeinen rooli tiedekunnan tohtorikoulutuksen laadunvarmistuksessa.