Tutkijat kaatavat kielimuureja automaattisten uutisten tieltä – tavoitteena monipuolisempi kuva maailmasta

Helsingin yliopiston tutkijat kehittävät uutisten automatisointia ja tiedonhakua tekstimassoista yhdessä viiden muun yliopiston ja STT:n kanssa.
Yliopistojen ja mediatalojen yhteisprojekti

Helsingin yliopisto on mukana vuonna 2019 alkavassa EMBEDDIA-tutkimushankkeessa, joka kehittää uutisten automatisointia kielirajojen yli.

Kolmivuotinen projekti saa rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -ohjelmasta. Helsingin yliopiston osuus rahoituksesta on noin 450 000 euroa.

EMBEDDIA-hankkeeseen osallistuu Helsingin yliopiston lisäksi viisi eurooppalaista yliopistoa. Mukana ovat myös STT ja kolme muuta media-alan yritystä.

EMBEDDIA-nimi tulee sanaupotusmalleiksi kutsutuista koneoppimismenetelmistä. Sanaupotusmalli tarkastelee sitä, minkälaisissa ympäristöissä sanat esiintyvät. Projektissa kehitettävät monikieliset sanaupotusmallit auttavat konetta löytämään yhteyksiä erikielisten tekstien välillä.