Ohjeita matkailijoille

Oleskelu seismisesti aktiivisella alueella sujuu yleensä normaalisti. Maanjäristyksen mahdollisuutta ei silti voi sulkea pois. Epämääräisen ja kuluttavan huolestumisen sijaan voi ottaa tavakseen tehdä joitakin konkreettisia ja sinänsä yksinkertaisia toimenpiteitä, joista on kuitenkin apua tositilanteessa.
Ohje maanjäristyksen varalle

Olennaista on varautua mahdolliseen järistystilanteeseen. Toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi majapaikan turvaohjeisiin tutustuminen. Keskustele niistä matkaseuralaistesi kanssa: asuinpaikan turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Maanjäristyksen aikana ei yleensä pidä pyrkiä ulos rakennuksista, koska monet vahingot sattuvat juuri ihmisten poistuessa niistä. Kuitenkin varauloskäytävän tunteminen on järkevää. Maanjäristysten sattuessa hissien käyttö on vaarallista. Samoin parvekkeita tulee silloin välttää. Selvitä vaahtosammuttimien sijainti ja käyttöohjeet matkakumppaneillesi, myös riittävän vanhoille lapsille.

Maanjäristyksen aikana kaatuvat tai putoavat esineet saattavat aiheuttaa loukkaantumista, mitä voi torjua etukäteen. Säilytä painavat ja tilaa vievät esineet mahdollisimman matalalla huoneessa. Aseta vuoteet niin, että niihin ei ulotu putoamaan mitään katosta tai seiniltä kuten särkyvän likkunan sirpaleita. Varmista, että huoneissa ja käytävillä liikkuminen on mahdollisimman esteetöntä. Pakkaa mukaasi kevyt taskulamppu tuoreine paristoineen ja pidä se helposti saatavilla.

Ensiaputaitoja voi opetella. Äärimmäisen harva joutuu antamaan ensiapua maanjäristyksen vuoksi, mutta sen antaminen on hyvä hallita.

Maanjäristyksiin varautumiseen kuuluu myös niihin liittyvien asioiden opiskelu ja mahdollisimman asiallinen suhtautuminen niihin. Riskejä sopii myös suhteuttaa toisiinsa: esimerkiksi sadan viime vuoden aikana liikenteessä on menehtynyt 20 kertaa enemmän ihmisiä kuin maanjäristyksissä. Vain osa vuotuisista suurista maanjäristyksistä aiheuttaa vahinkoa ja ylittää uutiskynnyksen.

Turvallisuusnäkökohdat on syytä ottaa huomioon kodin järjestämisessä, mikäli muuttaa pidemmäksi aikaa jollekin maanjäristysalueelle.

 • Pidä saatavilla taskulamppu, matkaradio (paristoilla toimiva) ja ensiapupakkaus. Tarkista varauloskäyntien ja vaahtosammuttimien sijainti.
 • Mieti etukäteen turvallisimmat paikat huoneessasi/huoneistossasi.
 • Pidä painavat ja tilaavievät esineet alimmilla hyllyillä tai lattialla, mutta kuitenkin poissa kulkuväyliltä.
 • Sovi tapaamispaikka maajäristyksen jälkeen sen varalta, että joku perheenjäsen joutuu erilleen muista.
 • Ulkoasiainministeriölle voi tehdä matkustusilmoituksen ennen matkaa.

(maanjäristys kestää yleensä muutamia kymmeniä sekunteja)

Sisätiloissa:

 • Pysy sisällä. Älä ryntää ulos, sillä monet vahingot sattuvat ihmisten poistuessa rakennuksista tai pyrkiessä niihin.
 • Suojaudu tukevan pöydän, vuoteen, tai sisäoven kamanan alle tai keskellä rakennusta olevan seinän viereen. Kyyristy ja suojaa pääsi.
 • Pysy kaukana ulko-ovista, ikkunoista ja savupiipuista sekä helposti särkyvistä tai kaatuvista/putoavista esineistä kuten peileistä, kattokruunuista, isoista kaapeista yms. huonekaluista.
 • Älä käytä hissiä.

Ulkona:

 • Pysy ulkona. Kävele rauhallisesti mahdollisimman avoimelle paikalle.
 • Pysyttele kaukana erityisesti vanhoista ja korkeista rakennuksista, sähköpylväistä ja -linjoista sekä helposti sortuvista rinteistä, seinistä, yms.
 • Älä palaa sisätiloihin ellet ole varma rakennuksen turvallisuudesta.

Autossa:

 • Pysäytä auto mieluiten avoimelle paikalle etäälle rakennuksista, sähköpylväistä, silloista sekä rinteistä.
 • Pysy autossa kunnes järistys on ohi.
 • Pysy rauhallisena
 • Katkaise sähkö ja kaasu jos mahdollista.
 • Vältä irrallisia sähköjohtoja äläkä koske mihinkään niihin liittyvään metalliesineeseen.
 • Käytä taskulamppua. Älä käytä tulitikkuja/sytytintä tai tupakoi äläkä kytke päälle mitään laitteita mahdollisten oikosulkujen tai kaasuvuotojen vuoksi.
 • Kuuntele (paristokäyttöisestä) matkaradiosta mahdollisia ohjeita ja noudata niitä.
 • Älä siirrä vakavasti loukkaantuneita ihmisiä elleivät he ole muuten vaarassa. Anna tarvittaessa ensiapua.
 • Yritä sammuttaa mahdollisesti alkaneet tulipalot. Jos et onnistu, hälytä palokunta. Vältä muutoin puhelimen käyttöä.
 • Varaudu jälkijäristyksiin, jotka voivat lisätä vahinkoja.
 • Jos rakennus on vaurioitunut, lähde sieltä. Ota mukaan vettä, ruokaa, ensiaputarvikkeet sekä tarvitsemasi lääkkeet.
 • Jos tiedät ihmisten jääneen sortuneisiin rakennuksiin, kerro pelastusryhmille.
 • Älä mene vaurioituneisiin rakennuksiin tai niiden lähelle.
 • Muista, että teiden ja katujen tulee olla pelastusajoneuvojen käytössä. Älä siis kuljeskele turhaan ihmettelemässä tapahtunutta.
 • Pysyttele poissa rannoilta ja joenpenkoilta. Valtamerten rannikoilla maanjäristystä saattaa seurata hyökyaalto (tsunami).
Ohje tsunamin varalle

Periaatteessa tsunami voi iskeä mille tahansa rannikolle. Yleisimmin tsunamit kuitenkin koettelevat Tyynen valtameren rannikoita, joilla myöskin varoitusjärjestelmä on ollut jo pitkään toiminnassa. Tsunamien määrällinen keskittyminen Tyynelle valtamerelle johtuu alueen voimakkaasta tektonisesta aktiivisuudesta. Suurin osa maailman suurista maanjäristyksistä tapahtuu nk. Tyynenmeren tulikehällä. Useimmiten tsunamit syntyvät sellaisten suurten, matalien maanjäristysten seurauksena, joiden episentri tai siirroslinja on lähellä merenpohjaa tai merenpohjassa. Suuret valtameren ylittävät megatsunamit ovat historiassa olleet harvinaisempia maailman muilla merialueilla, ja siksi varoitusjärjestelmiä on ilmestynyt hitaammin esimerkiksi Intian valtamerelle tai Atlantille.

Kuten maanjäristyksiäkään, tsunameja ei voida ennustaa hyvissä ajoin etukäteen. Vaikka käytössä olisikin varoitusjärjestelmä, tsunamit ovat aina yllättäviä luonnonkatastrofeja. Tyynellä valtamerellä varoitusjärjestelmä on kuitenkin toiminut hyvin ja säästänyt ihmishenkiä. Paikallinen tsunami voi iskeä vain muutamia minuutteja lähellä rannikkoa tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen, mutta mikäli tsunami ylittää valtameren, kaukaisempien rannikoiden asukkailla saattaa olla jopa useita tunteja varautumisaikaa.

Tyynenmeren alueella toimii varoitusjärjestelmä, joka antaa varoituksen tsunamin lähestymisestä. Kun saat varoituksen (varoitussireenit alkavat soida ja eri joukkoviestinten kautta alkaa tulla varoitusviestejä) on tärkeää toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti tulee rauhallisesti hakeutua sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Tsunamin voima on valtava, ja se voi kuljettaa useiden tonnien painoisia kappaleita – laivoja, kiviä, jopa taloja. Tsunami voi ulottua pitkällekin sisämaahan jokiuomia pitkin.

Suunnitellessasi matkaa rannikkoalueelle voit valmistautua etukäteen ottamalla selvää alueen tektoniikasta (alueellisesta sijainnista laattareunoihin nähden) sekä maanjäristys- ja tsunamiriskistä. Mikäli kohteesi sijaitsee riskialueella, voit etukäteen tutustua maanjäristyksen ja tsunamin varalle annettuihin ohjeisiin. Paikan päällä on aina hyvä myös tutustua esimerkiksi hotellien omiin turvaohjeisiin ja hätäpoistumisteihin. Mikäli pelkäät tsunamin uhkaa, voit etsiä valmiiksi jonkun turvallisen korkealla sijaitsevan kohteen tai vahvarakenteisen monikerroksisen rakennuksen hätätilanteen varalle. On kuitenkin hyvä muistaa, että todennäköisyys joutua auton yliajamaksi on moninkertainen verrattuna todennäköisyyteen kuolla luonnonkatastrofissa.

Tärkeitä huomioita tsunameista:

 • Kaikki maanjäristykset eivät aiheuta tsunamia, mutta ne ovat yksi parhaista luonnon varoitusmerkeistä. Jos tunnet maanjäristyksen rannan läheisyydessä, hakeudu korkeaan maastoon tai alavilla alueilla etene mahdollisimman pitkälle sisämaahan. Tsunami voi saapua rannalle minuuttien kuluessa maanjäristyksestä tai jopa nopeammin.
 • Merenpinnan nopeat muutokset voivat myös ennakoida tsunamia. Jos merenpinta laskee tai nousee nopeasti epätavallisen korkealle tai matalalle, hakeudu suojaan mahdolliselta tsunamilta.
 • Seuraa paikallisten viranomaisten tiedotuksia esimerkiksi radiosta tai TV:stä, ja noudata annettuja ohjeita.
 • Älä koskaan mene rannalle katsomaan tsunamia. Nähdessäsi tsunamin rannalta et enää ehdi juosta sitä karkuun.
 • Tsunamin iskiessä pysy suojapaikassa korkealla maastonkohdalla, kunnes paikalliset viranomaiset tai varoitusjärjestelmä on antanut merkin siitä, että vaara on ohi. Tsunamiaaltoja saapuu lähes aina useita, ja niiden välillä voi kulua jopa kymmeniä minuutteja.
 • Muista, että tsunamin koko saattaa vaihdella huomattavasti samalla rannikolla lyhyenkin matkan sisällä. Älä vähättele vaaraa, vaikka tsunami jollain toisella rannikolla olisi jäänyt vaatimattomaksi.
 • Tsunamit ovat lähes aina maanjäristysten aiheuttamia. Jos siis tunnet rannikkoalueella ollessasi maanjäristyksen, on syytä huomioida tsunamin mahdollisuus. Tsunamin aiheuttava maanjäristys saattaa kuitenkin tapahtua myös kaukana rannikolta, eikä maanjäristystä näin ollen välttämättä tunnu kaikilla tsunamin uhkaamilla alueilla.
 • Tsunamit voivat olla erittäin suuria, vaikka useimmat niistä ovatkin kooltaan pienempiä. Rannikolla tsunamin korkeus saattaa olla jopa 10 metriä tai enemmän (30 metriä äärimmäistapauksissa), ja tsunamit voivat tunkeutua sisämaahan useita satoja metrejä, alavilla paikoilla jopa useita kilometrejä.
 • Tsunami koostuu sarjasta aaltoja. Usein ensimmäinen aalto ei ole suurin. Tsunamivaara voi kestää useita tunteja ensimmäisen aallon saapumisen jälkeen.
 • Tsunami liikkuu nopeammin kuin henkilö kykenee juoksemaan.
 • Toisinaan rantaviiva vetäytyy tai tulvii (jopa useita satoja metrejä) minuuteista noin puoleen tuntiin ennen tsunamin saapumista.
 • Tsunamien voima on valtava. Tsunami voi kuljettaa mukanaan useiden tonnien painoisia kiviä, laivoja, yms. jopa useiden satojen metrien päähän sisämaahan.
 • Tsunami voi iskeä koska tahansa, yöllä tai päivällä.
 • Tsunami voi liikkua mereen johtavia jokia ja puroja pitkin.
 • Jos olet sisällä ja kuulet tsunamivaroituksen, evakuoi rakennus mikäli se sijaitsee rannikolla (tarkkaa evakuointietäisyyttä rannasta katsoen on mahdotonta antaa yleisluontoisesti, sillä tsunamit saattavat olla hyvin eri kokoisia ja vaaravyöhyke riippuu myös kunkin rannikon pinnanmuodoista, mutta pääsääntöisesti kyse on sadoista metreistä ja pinnanmuodoiltaan alavilla paikoilla jopa kilometreistä; Tyynenmeren alueella evakuointivyöhykkeet on määritelty viranomaisten toimesta) ja siirry rauhallisesti sisämaahan korkeammille paikoille turvaan.
 • Jos olet rannikolla tai lähellä merta ja tunnet järistyksen, älä odota tsunamivaroitusta vaan siirry välittömästi turvaan sisämaahan. Paikallinen tsunami voi iskeä vain muutamia minuutteja järistyksen jälkeen. Pysy poissa jokien ja purojen lähettyviltä. Tsunami voi liikkua mereen johtavia jokia ja puroja pitkin.
 • Kaukana rannikolta syntyneet tsunamit antavat periaatteessa ihmisille tarpeeksi aikaa siirtyä korkeammille paikoille turvaan, mikäli tsunami kyetään havaitsemaan ajoissa, mutta rannikon lähellä syntyneet tsunamit saattavat iskeä vain muutamia minuutteja järistyksen jälkeen. Jos siis tunnet maan järisevän sinulla saattaa olla vain muutamia minuutteja aikaa siirtyä turvaan. Mikäli tsunamivaroitusta ei ole annettu, etkä ole tuntenut järistystä, mutta huomaat meren rantaviivan vetäytyvän tai tulvivan yllättäen, siirry välittömästi sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Älä tällöin vaaran välittömästi uhatessa palaa hakemaan tavaroitasi hotellista tai rannalta.
 • Korkeiden, monikerroksisten, raudoitettujen betonihotellien ja rakennusten ylemmät kerrokset voivat tarjota turvapaikan, mikäli ei ole aikaa siirtyä sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Tällaisia rakennuksia ei kuitenkaan tulisi käyttää ensisijaisina turvapaikkoina, jos on aikaa siirtyä sisämaahan korkeammille paikoille turvaan. Kodit ja pienet rakennukset matalilla rannikkoalueilla eivät ole turvallisia. 
 • Tsunami on mahdotonta havaita paljain silmin avomerellä. Avomerellä tsunamiaallot ovat vain joitakin senttimetrejä korkeita (enimmilläänkin vain noin metrin) ja näin ollen alukset avomerellä ovat turvassa. Jos siis kuulet tsunamivaroituksen avomerellä, älä palaa satamaan tai rannikolle vaan odota merellä vaaran väistymistä. Huomioi, että tsunamivaara voi kestää useita tunteja.
 • Jos kuulet tsunamivaroituksen lähellä rantaa, olet aluksessa ja aikaa on tarpeeksi siirtyä avomerelle, tee niin. On kuitenkin tärkeää kuunnella viranomaisten ohjeita, mikäli niitä on saatavilla. Jos olet rannalla tai aivan rannan tuntumassa, voi olla turvallisinta siirtyä sisämaahan korkeammille paikoille avomeren sijaan. Jos tsunami on syntynyt lähellä, voi aikaa sen saapumiseen olla vain joitakin minuutteja. Pienillä aluksilla ei ole tsunamin uhatessa syytä lähteä merelle, jos sää on myrskyisä. Myrsky saattaa aiheuttaa pienille aluksille suuremman riskin kuin tsunami, ja henkilövahinkojen välttämiseksi tällöin on turvallisinta siirtyä sisämaahan.

Nämä ohjeet on koostettu Washingtonin yliopiston tsunamiohjeiden pohjalta.

LastQuake-sovellus

LastQuake on kansainvälisten seismologien suunnittelema sovellus, joka näyttää listan kaikista viimeaikaisista eri puolilla maailmaa tapahtuneista suuremmista maanjäristyksistä. Sovelluksesta saa lähes reaaliaikaista tietoa maanjäristyksistä ja sen kautta voi lähettää järistyshavaintoja maailmalta. Sovellus on saatavilla maksuttomasti Android- ja iOS-laitteille sovelluskaupoista.