VITALI-hankkeen Green care -tietokorttipaketti julkaistu

Tietokortit ovat osa Ruralia-instituutin VITALI-hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan kestävää kasvua vahvistamalla alueen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden edellytyksiä tuottaa yhteistyössä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä innovaatioita.

Miten Green Caresta voi tulla osa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita? Onko hyvinvointialue liian iso liikekumppani pienille maaseudun luontoperustaisia palveluita tarjoaville yrityksille? Mitä yrittäjien, tai vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, tulisi tehdä, jotta palveluiden yhteiskehittämistä syntyisi?  

Kaikkeen tähän pureudutaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tuottamissa tietokorteissa, joissa on haastatteluin ja työpajoin selvitetty kansallisesti ja Etelä-Pohjanmaalla Green Care-palveluita tarjoavien yritysten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä aiheesta.  

Tutustu kortteihin ja lataa ne käyttöön! 

Vihreän talouden innovaatiot - Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla (VITALI)

Lisätietoja: