Uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seudulla

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen vaikuttaa ilmastoon, mutta myös esimerkiksi talouteen ja työllisyyteen, niin kansallisella kuin aluetasolla. Kaustisen seudulla uusiutuva energia on tunnistettu selvänä mahdollisuutena alueelle sekä keinona uudistaa maaseudun roolia yhteiskunnassa.

Ruralian tuore raportti on osa KASE MAURO – Maaseudun uusi rooli -hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa aktiivisesti ja pilottiluonteisesti maaseudun uutta roolia Kaustisen seutukunnan alueella. Hanke keskittyy uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöönottoon niiden suuren potentiaalin vuoksi. Raportti keskittyy hankkeen yhteen osa-alueeseen, jossa tavoitteena oli selvittää uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seutukunnan alueella hyödyntäen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitettyä yleisen tasapainon RegFin-simulointimallia.

Kaustisen seutukunnassa muutosprosessi kohti uusiutuvan energian tuotannon selkeää kasvattamista on jo käynnissä. Alueelle ollaan esimerkiksi suunnittelemassa suurta tuulivoimakeskittymää sekä isoja biokaasun tuotantolaitoksia. Kaiken kaikkiaan alueen uusiutuvan energian suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi merkittäviä investointeja seutukuntaan. Vaikka muutosprosessi on jo alkanut, uusiutuvan energian mahdollisuuksista ja vaikutuksista tiedetään melko vähän.

Kaustisen seudulla on monipuoliset mahdollisuudet uusiutuvan energian tuotantoon. Arviointitulosten perusteella uusiutuva energia tarjoaa Kaustisen seudulle mahdollisuuden uudenlaiseen rooliin. Energiaomavaisuuden saavuttaminen vaatisi vain pienen osan koko potentiaalin hyödyntämisestä. Näin ollen mahdollisuudet tuottaa uusiutuvaa energiaa yli oman tarpeen ovat hyvinkin mahdollisia.

Aluetalousvaikutuksiin liittyvästä aineistotyöstä, laskelmista, analyyseistä ja raportoinnista vastaavat Ruralia-instituutin tutkijat Susanna Kujala ja Outi Hakala. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva kehittämishanke ja sitä toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Lue lisää raportista:

Susanna Kujala ja Outi Hakala (2021). Uusiutuvan energian potentiaalin aluetaloudelliset vaikutukset Kaustisen seudulla. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 212.