Maaseutuyhteisöjen ja -kehittäjien, aikuiskouluttajien sekä opettajien palautetta kaivataan!

ViSEnet-hankkeen yhteistyönä kehitetty oppimateriaali maaseudun yhteiskunnallisten yritysten tukemiseksi ja kehittämiseksi on valmistumassa.

ViSEnet-hankkeen yhteistyönä kehitetty oppimateriaali maaseudun yhteiskunnallisten yritysten tukemiseksi ja kehittämiseksi on valmistumassa

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on kiinnostava keino vastata paikalliseen palvelutarpeeseen erityisesti maaseudulla, jossa palvelut ovat monin paikoin vähentyneet tai jopa loppuneet kokonaan. Verkossa on tarjolla runsaasti yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää oppimateriaalia, mutta niissä otetaan harvoin huomioon maaseutuympäristöä, eivätkä ne sellaisenaan välttämättä sovellu maaseudulle.

ViSENet - Vil­lage So­cial En­ter­prise learn­ing ma­ter­ial, guid­ance and net­work­ing-hanke onkin nyt kehittänyt kolme oppimateriaalipakettia tähän tarpeeseen. Aineisto koostuu kolmesta kattavasta kokonaisuudesta, joita ovat yhteisön osallistuminen, verkostoituminen ja kumppanuudet sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisut:

  1. Ensimmäinen opintokokonaisuus tarkastelee paikallisyhteisöä ja sen tarpeita sekä jäsentää niitä edellytyksiä, joita yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tähtäävältä yhteisöltä vaaditaan.
  2. Toinen opintokokonaisuus keskittyy verkostoitumisen ja kumppanuuksien merkitykseen: maaseudulla on hyödyllistä tehdä yhteistyötä voimien yhdistämiseksi ja vaikutuksen lisäämiseksi.
  3. Kolmas opintokokonaisuus käsittelee yhteiskunnallisen yrittämisen ratkaisuja ja tarjoaa maaseudulla toimiville yrityksille käytännön neuvoja menestyksekkääseen liiketoimintaan ja lisäarvon tarjoamiseen paikallistasolla. Lisäksi kokonaisuus korostaa sitä, kuinka tärkeää maaseudun yhteiskunnallisten yritysten paikallisten sosiaalisten vaikutusten mittaaminen on.

Näiden kolmen kokonaisuuden aineistot ovat saatavilla Rural Social Enterprise Hub -alustalla: https://www.ruralsehub.net/visenet-overview/.

 

 

Maaseutuyhteisöjen ja -kehittäjien sekä opettajien palautetta kaivataan!

Oppimateriaali ei synny pelkästään hankkeen voimin, vaan sen kehittämiseen ja parantamiseen kaivataan apuja. Siksi pyydämme maaseudun yhteisöiltä ja kehittäjiltä palautetta aineistosta.

Puuttuuko siitä jotakin olennaista? Onko sitä helppo käyttää? Missä ja milloin sitä voi käyttää?

Oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi myös yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvässä opetuksessa. Siksi haluamme kuulla myös opettajien mielipiteitä

Mitä osia aineistosta voisit hyödyntää kurssillasi tai opetuksessasi? Miten käytät aineistoa? Miten aineistoa voisi parantaa?

Pyydämme antamaan palautetta täällä (englanniksi): https://www.ruralsehub.net/feedback_and_piloting/. Toivomme palautetta vuoden 2021 huhtikuun loppuun mennessä.

 

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet) -hanke on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet omien maaseutuyhteisöjensä kehittämisestä ja ylläpitämisestä ja jotka ovat valmiit harkitsemaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisujen hyödyntämistä alueiden tukemiseksi; henkilöille, joilla on jo ajatus yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta maaseudulle sekä niille, jotka ovat jo mukana yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan, tietämystään ja asiantuntemustaan tulevan yritystoiminnan tueksi.

Hankkeen materiaalit ja aineistot ovat vapaasti kaikkien yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yhteisön kehittämisestä kiinnostuneiden käytössä ja vapaasti saatavilla. Hanketta rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet.