Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet)

Ruralia-visenet

ViSEnet -hankkeen tarkoituksena on tuottaa erityisesti maaseutukontekstiin soveltuvaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden opintomateriaalia ja antaa ideoita ja menetelmiä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla. Hanke toteutetaan kansainvälisen konsortion yhteistyönä, jossa on mukana neljä yliopistoa sekä yhteiskunnallinen yritys.

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteiskunnallisella yrityksellä on maaseudulle paljonkin annettavaa: paikallisesta aktiivisuudesta nouseva palvelutoiminta perustuu paikallistuntemukseen ja hyödyttää paikallista kehitystä muun muassa parantuvina palveluina sekä mahdollisesti uusina työmahdollisuuksina. Hankaluutena on, että tätä ei useinkaan osata hyödyntää.

Lisäksi yhteiskunnallisen yrittäjyyden käsite on vielä suhteellisen uusi maaseudun kehittämisessä suuressa osassa Eurooppaa. Vaikka yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä on jo olemassa oppimateriaalia, ei niissä useinkaan ole huomioitu maaseudun erityispiirteitä, jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimintaan.

Hankkeen tuloksena maaseudun asukkailla on enemmän konkreettisia työkaluja ja keinoja palveluiden ja elinvoiman ylläpitämiseen sekä vertaistukea toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Projektin tiedot Helsingin Yliopiston tutkimusportaalissa
Lehdistötiedote 7.2.2019

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään ja ylläpitämään maaseutuyhteisöä, ovat halukkaita harkitsemaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisuja maaseutualueiden hyväksi tai henkilöt, joilla on jo idea yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta sekä henkilöt, jotka harjoittavat sosiaalista yritystoimintaa, mutta haluavat saada uusia taitoja, osaamista ja asiantuntemusta oman yrittäjyytensä polulle. Hankkeen aikana lähes 300 osallistujaa osallistuu hankkeen toimenpiteisiin.

Suomessa hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä alueellaan.

Ruralia-visenetlogo

Hankekumppanit:

University of Helsinki Ruralia Institute (koordinaattori), Suomi
The Bucharest University of Economic Studies (ASE), Romania
Estonian University of Life Sciences (EMU), Viro
Nürtingen-Geislingen University (NGU), Saksa
Inspiralba, Skotlanti

Pro­jek­tin tuotokset

a) Avoin oppimateriaali yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiseksi maaseudulla

Hankkeessa luotavan oppimateriaalin tarkoituksena on antaa hankkeen kohderyhmille eväitä edistää ja kehittää yhteiskunnallista yrittäjyyttä alueellaan. Oppimateriaali on jaettu kolmeen temaattiseen oppimismoduuliin, joita ovat

1) Yhteisön aktivointi- ja osallistumismenetelmät maaseudulla

2) Kumppanuudet ja yhteiskunnallisten yrittäjien verkostoituminen

3) Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ratkaisut maaseutuyhteisöjen säilyttämiseksi ja sosiaalisen vaikutuksen mittaamiseksi.

Opintomateriaalin laadinnassa hyödynnetään hankkeen partnereiden erilaisia yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntemusalueita, joita yhdistämällä luodaan monipuolinen lähestymistapa aiheeseen. Hankkeen opintokokonaisuuksissa laadittu opintomateriaali testataan jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta maasta valitulla pilottialueella, jonka antaman palautteen mukaan opintomateriaalia parannetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin ja konkreettisemmin maaseudun tarpeisiin ja erityispiirteisiin.

b) Kansainvälinen maaseutualueiden yhteiskunnallisten yritysten verkosto

Maaseudun yhteiskunnallisten yrittäjien tukemiseksi hankkeessa perustetaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden kansainvälinen verkosto, jonka avulla jäsenet saavat tukea, neuvoja ja alustaa tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi. Verkosto on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

c) Opaskirja hyvistä käytännöistä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen tukemiseksi maaseudulla

Hankkeesta saadut kokemukset tullaan julkaisemaan hyvien käytäntöjen e-oppaana, jota voivat hyödyntää sekä opiskelijat, opettajat että poliittiset päättäjät.

Hankkeen tuotokset ja materiaalit ovat avoimesti saatavilla verkossa kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja yhteisöjen kehittämisestä.

ViSENet-hankkeen toteutusaika on 03.12.2018–02.06.2021.

Hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.