Maaseudun kuntakeskusten merkitys ja tulevaisuus -webinaari 6.10.2020 klo 13 - 15

Webinaarissa keskustellaan ratkaisuista, joita kuuden itäsuomalaisen maaseutukunnan taajamien uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen on löydetty. Samalla katse suunnataan tulevaisuuteen ja pohditaan pienten kuntakeskusten mahdollisuuksia globaaleissa muutoksissa.

Maaseudun kuntakeskusten merkitys ja tulevaisuus -webinaarissa kuullaan puheenvuoroja maaseudun kuntakeskusten elinvoiman rakentamisesta. Puheenvuoroja käyttävät mm. Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Itä-Suomen yliopiston kunta- ja aluetutkimuskeskus Spatian tutkijat. Osallistujilla on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun webinaarissa.

Maaseudun kuntakeskuksilla on keskeinen rooli maaseudun palvelu- ja aluerakenteessa, mutta niiden elinvoimaisuus on pitkään heikentynyt. Tulevaisuudessa niissä on pystyttävä tarttumaan uusiin palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin, digitaalisiin ratkaisuihin ja paikkaperustaisiin vetovoimatekijöihin sekä vahvistamaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Maaseudun kuntakeskukset ovat maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen perusta. Niiden varaan voidaan rakentaa uusia maaseudun kestävän elinkeinotoiminnan ja asumisen ratkaisuja. Hajautetut energiaratkaisut tai elintarviketuotannon paikalliset symbioosit tarvitsevat infrastruktuureja ja rakenteita, jotka ovat toistaiseksi vielä saatavissa kuntakeskuksista. Maaseudun pienillä kuntakeskuksilla on siten roolinsa yhteiskunnan alueellisessa kestävyysmuutoksessa.

Webinaarin puheenvuorot ja keskustelut tallennetaan ja tallenteet tulevat saataville Maaseututaajamien elinvoima -sivulle, jossa on katseltavissa ja kuunneltavissa myös muita puheenvuoroja maaseututaajamien elinvoiman kehittämisestä ja yhteisestä oppimisesta.

Webinaarin ohjelma (pdf).

Ilmoittautuminen webinaariin on avoinna 5.10.2020 saakka ja ilmoittautuneille lähetetään ZOOM-linkki webinaariin osallistumista varten 6.10.2020 klo 10.00 mennessä.

Lisätietoja:

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen

torsti.hyyrylainen@helsinki.fi

Puh. 044 308 5322

Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

projektitutkija Pasi Saukkonen

pasi.saukkonen@uef.fi