Maaseututaajamien elinvoima

Maaseututaajamilla on tärkeä rooli paikallistalouden keskuksina ja aluerakenteen tasapainottajina, mutta niiden elinvoimaisuus on trendinomaisesti heikentynyt samalla kun väestö ja työpaikat ovat siirtyneet suurempiin keskuksiin. Monet maaseututaajamat ovat myös uudessa asemassa kuntaliitosten seurauksena. Maaseututaajamat ja kirkonkylät luovat perustan maaseudun palvelurakenteelle, johon myös niiden ympärillä asuvat tai mökkeilevät tukeutuvat. Niillä on keskeinen merkitys kuntien kehitykselle, jonka suunnan muuttaminen vaatii muutosten ennakointia, oppimista sekä eri toimijoiden, kuten yrittäjien, kuluttajien ja julkisen sektorin välisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Maaseututaajamien tulevaisuus määrittyy pitkälti siitä, miten niissä pystytään tarttumaan uusiin palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin ja digitaalisiin ratkaisuihin sekä kehittämään maaseututaajamien vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

Uudistuvat elinvoimataajamat (UUDET) 1.11.2017 – 30.10.2020

Hankkeessa etsitään ratkaisuja kuuden itäsuomalaisen maaseutukunnan taajamien uudistumiseen ja elinvoiman luomiseen. Tavoitteena on tukea maaseututaajamien uudistumista osana maaseutukuntien elinvoimapolitiikkaa, löytää toimivia ratkaisuja maaseututaajamien viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämiseen, selkiyttää maaseututaajamien roolia digitalisoituvassa palveluympäristössä, saada uusia toimijoita mukaan eri organisaatioista ja väestöryhmistä, luoda ylipaikallinen oppiva verkosto sekä tuottaa uutta tietoa maaseututaajamien kehittämiseen. Hanke organisoituu kahden yliopiston ylipaikalliseksi, oppivaksi verkostoksi, joka vahvistaa maaseudun paikkaperustaista kehittämiskulttuuria. Yliopistot vastaavat mm. oppimisprosessin organisoinnista, tiedon keräämisestä, jalostamisesta sekä jatkuvasta arvioinnista. Kunnat organisoivat ja toteuttavat paikallisesti kehittämistoimet, jotka määritellään yhteisessä oppimis- ja toimeenpanosuunnitelmassa.

Hallinnoija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankekumppanit: Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä Heinäveden, Keiteleen, Liperin, Mäntyharjun, Tervon ja Valtimon kunnat. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen Maaseutuohjelmasta.

Maaseututaajamien elinvoimaratkaisut -foorumi on kokonaan verkossa toteutettava sarja videoita, Power Point-esityksiä  sekä kirjallisia raportteja. Foorumi esittelee Uudistuvat elinvoimataajamat-hankkeen tuloksia kesäkuusta lokakuuhun 2020 ja se päättyy lokakuussa verkkofoorumiin (aineistoa voi katsella senkin jälkeen). Katsottavaksi tulee seuraavia maaseututaajamien elinvoimaan liittyviä löydöksiä, ratkaisuja ja tuloksia. Niitä lisätään sivulle vähitellen:  

  • Miten oppiminen voidaan organisoida osaksi projektimuotoista aluekehittämistä? Tutustu raporttiin: Oppimisen organisoiminen monipaikkaisessa kehittämishankkeessa - toimintatutkimuksellinen lähestymistapa. Tutustu raporttiin klikkaamalla kuvaa:
Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa

  • Elinvoiman rakennuspalikat: Kuuntele Pasi Saukkosen esitykset elinvoiman mittaamisesta ohessa
  • Maaseututaajamien kehittämisen toimivat käytännöt: Kuntien keskeiset opit sekä Ratkaisuja ja haasteita maaseututaajamien kehittämisessä. Ks. seuraava osio.
  • Elinvoiman ratkaisuaihioiden neljä tutkimusteemaa (julkaistaan myöhemmin)
  • Elinvoiman kehittämisen käsitteellinen malli (julkaistaan myöhemmin)

Uusiutuvat elinvoimataajamat -kuntien keskeisimmät opitut asiat julkaistaan tässä. Materiaali on tuotettu UUDET-kunnissa.

Tutustu opintoretkiraporttiin, joka kohdistui Lapinjärvelle ja Tuusulaan. Matkan aiheena oli osallisuus kuntien kehittämisessä: 

Tervo Ohry

HT Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Puh. 044 308 5322, torsti.hyyrylainen@helsinki.fi

FM Manu Rantanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Puh. 044 525 5890, manu.rantanen@helsinki.fi

Muu koordinaatiotiimi:

FT Petri Kahila (talousmaantieteen dosentti) on Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian tutkimusjohtaja ja Karjalan tutkimuslaitoksen johtaja

Kahila Petri

 

YTM Pasi Saukkonen (kansantaloustiede) toimii projektitutkijana Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiassa

Saukkonen Pasi

 

FM Päivi Pylkkänen työskentelee projektipäällikkönä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa