MAANEUVO-valmennus päätökseen

Maan kasvukunnon ja hiiliviljelyn huippuosaajat valmistuivat viljelijöiden palvelukseen ja saivat 26.4.2022 todistuksen MAANEUVO-valmennuksen ansiokkaasta suorittamisesta. Todistuksen sai 17 neuvojaa. MAANEUVO-valmennuksessa opiskeltiin maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueita erityisesti hiilensidonnan kannalta. Lähtökohtana oli tunnistaa kasvukunnon nykytila ja puutteita. Valmennuksen toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa.

Keskeistä on määrittää maan rakenteen ja kuivatuksen tila, analysoida maan kemiallisesta kasvukunnosta kertovia viljavuustutkimuksen tietoja monipuolisesti sekä suunnitella kalkitusta ja muiden maanparannusaineiden käyttöä. On myös tunnistettava, kuinka suuri riski eri koneilla on tiivistää peltomaata. Tällöin voidaan suunnitella, miten riskejä pienennetään vaikuttavimmin. Lisäksi opeteltiin suunnittelemaan maan kasvukuntoa parantavia viljelykiertoja ja kerääjäkasvien viljelyä.

Valmennuksen kuluessa osallistujat kartoittivat mainittuja puutteita ja suunnittelivat maan kasvukunnon parannustoimia valitsemalleen, todelliselle maatilalle. Avuksi oli tuotettu työohjeita sekä kartoitus- ja suunnittelutyökaluja. Kukin valmennettava kokosi lopuksi nämä harjoitustehtävänsä yhteen kokonaisvaltaiseksi, maan kasvukunnon hoidon eri osa-alueet kattavaksi suunnitelmaksi.

- Valmennuksen toteutustavassa oli keskeistä tekemisen harjoittelu. Periaatteena on ollut, että ”tekemällä oppii”, kertoo valmennuksen vetäjä, erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Rajala myös antoi palautetta ja ohjasi harjoitustehtävien tekoa tarpeen mukaan.

- Koulutus oli vaativa, mutta erittäin antoisa. Se toi kaivattua lisätietoa ja -oppia tärkeään kasvinviljelyneuvonnan osa-alueeseen. Kannattava viljely lähtee ihan perusasioista: hyvästä maan kasvukunnosta, kuten peltojen toimivasta kuivatuksesta, rakenteesta ja ravinteikkuudesta samoin kuin pieneliötoiminnasta, kokemuksistaan ja oppimastaan kertoo Netta Leppäranta, kasvintuotannon asiantuntija ProAgria Etelä-Suomesta.

- Maaneuvo on merkittävästi lisännyt ymmärrystäni maan kasvukunnon kokonaisuudesta. Valmennuksen aikana on käyty läpi kaikki kasvukunnon osatekijät ja saatu kannustusta pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Se on myös antanut monipuolisesti työkaluja täsmällisempään suunnitteluun, sanoo Jari Huikuri, kasvintuotannon asiantuntija ProAgria Itä-Suomesta.

- Maaneuvo-koulutuksen ansiosta tiedän nyt entistä paremmin, mistä eri tekijöistä maan kasvukunto koostuu. Hyvä maan kasvukunto ja omien peltojen tuntemus ovat niin iso osa viljelyn onnistumista, että siihen kannattaa panostaa. Innostavinta koulutuksessa on ollut oppia erilaisia menetelmiä, joilla tehdä havaintoja, kartoittaa toimenpidevaihtoehtoja, priorisoida kunnostustoimia ja seurata toimenpiteiden vaikutuksia, kertoo Marika Sohlo, kasvintuotannon asiantuntija ProAgria Oulusta.

Maan kasvukunnon ja hiilensidonnan huippuosaajat tarpeeseen

Tämä valmennus oli merkittävä satsaus tulevaisuuteen niin neuvonta-asiatuntemuksen kuin maatalouden tärkeän pääoman, viljelymaan, hoidon kannalta. Kokonaisuus oli laaja ja opittavaa paljon, mutta saadun palautteen perusteella koettiin tärkeäksi hahmottaa eri osa-alueet ja niiden yhteydet toisiinsa. Valmennus toi näkökulmia maan kasvukunnon hoitoon sekä varmuutta omaan neuvontatyöhön.

- Toivomme viljelijöiden löytävän nyt valmistuneet maan kasvukunnon ja hiilensidonnan huippuosaajat. Toivomme, että heillä on kädet täynnä työtä ympärivuotisesti. Toivomme, että nämä valmennuksen käyneet neuvojat voivat saada lisäkoulutusta, mutta heidän myös osaltaan voivan valmentaa muita neuvojia. Haluamme kiittää valmentajia Tuomas Mattilaa ja Jukka Rajalaa. Heidän arvokas työnsä tarvitsee jatkajia ja lisäkäsiä, sillä jokainen maatila on oma kokonaisuutensa, ja tilakohtaisella neuvonnalla voidaan hakea juuri kyseiselle tilalle ja tilan peltolohkoille parhaat hoitotoimenpiteet, korostaa Eija Hagelberg, projektijohtaja, uudistava maatalous, Baltic Sea Action Group, Carbon Action ja MAANEUVO-hankkeen koordinaattori.

- BSAG nostaa tänä vuonna esille näitä neuvojia omassa viljelijäviestinnässään. Toivomme, että mahdollisimman moni viljelijä löytäisi heidät, toteaa myös Soja Sädeharju, koulutuspäällikkö, uudistava maatalous, Baltic Sea Action Group, Carbon Action.

- Kiitämme niitä neuvojia, jotka ovat jaksaneet suorittaa tämän vaativan valmennuksen ja sen lukuisat käytännön harjoitustehtävät. Haluamme korostaa, että kurssin käyneet ovat todella hyviä osaajia, tämä ei ollut mikään ”kirjekurssi”. Tämä hanke toteutettiin, koska olemme huomanneet, että osaavista neuvojista on pulaa maan kasvukunnon neuvonnassa. Kurssi on hyvin täyttänyt tätä aukkoa, mutta koulutus tarvitsisi kyllä jatkoa, sanoo Eija Hagelberg.

Maan hyvä kasvukunto hiilensidonnan perusta

Valmennuksen toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen kanssa ja sen rahoitti Maa- ja vesitekniikan tuki ry osana MAANEUVO-hanketta (”Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla”). Hanketta koordinoi BSAG, mukana oli myös ProAgria Etelä-Suomi.

Valmennuksen lisäksi MAANEUVO-hankkeen tavoitteena on tuoda Carbon Action -alustan sekä Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tutkimus- ja kehittämistuloksia käytännönläheisesti maatalouden neuvojien käyttöön sekä vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä. Carbon Action -alustaa (www.carbonaction.org) hallinnoi BSAG. Siinä tehdään korkealaatuista tutkimusta Ilmatieteen laitoksen johdolla peltomaan kyvystä varastoida ilmakehänhiiltä pitkäaikaisesti sekä koulutetaan viljelijöitä hiilen varastoimiseen peltomaahan (hiiliviljely).

Lisätietoja valmennuksesta:

Jukka Rajala, erikoissuunnittelija, valmennuksen vetäjä ja ohjaaja, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
jukka.rajala@helsinki.fi

Puh 044 303 2210

Tuomas Mattila, erikoistutkija, valmennuksen asiantuntija ja kouluttaja, Suomen Ympäristökeskus
tuomas.mattila@ympäristö.fi

Puh 040 743 2412

Eija Hagelberg, projektijohtaja, uudistava maatalous, Baltic Sea Action Group, Carbon Action
eija.hagelberg@bsag.fi

Puh 050 060 9526

Soja Sädeharju, koulutuspäällikkö, uudistava maatalous, Baltic Sea Action Group, Carbon Action
soja.sadeharju@bsag.fi

Puh 040 777 551

Valmennukseen osallistuneita neuvojia:

Netta Leppäranta, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi
netta.lepparanta@proagria.fi

Puh 040 537 3453

Marika Sohlo, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Oulu
marika.sohlo@proagria.fi

Puh 043 826 6494

Jari Huikuri, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Itä-Suomi
jari.huikuri@proagria.fi

Puh 040 301 2444

Maaneuvo-hanke ja materiaalit

Tiedote Maaneuvo-hankkeesta, Ruralia-instituutti

Tiedote Maaneuvo-hankkeesta, BSAG