Haussa tutkijatohtori/ tohtorikoulutettava kotieläintuotannon tutkimusprojektiin

Mikkelin toimipaikkassa on avoinna tutkijatohtorin//tohtorikoulutettavan paikka määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2018 - 31.3.2020. Kyseessä on suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen -tutkimusprojekti. Projektissa tarkastellaan suomalaisen kotieläintuotannon kilpailu- ja ympäristösuorituskyvyn perusteita suhteessa tärkeimpiin tuontimaihin.

Tutkijatohtorin/tohtorikoulutettavan työtehtävät keskittyvät erityisesti suomalaisen kotieläintuotannon ympäristövaikutusten vertailuun ulkomaisen tuotannon kanssa. Erityinen painopiste on ympäristön tilan kuvauksissa ja tuotannon vaikutuksissa luonnon monimuotoisuuteen, ekotoksisuuteen sekä energian käyttöön. Vertailut suoritetaan kirjallisuuteen ja tilastotietoon pohjautuen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkintoa maatalouden, biologian tai ympäristötieteiden alalta. Lisäksi tehtävässä vaaditaan sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa tai että hän saa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden Helsingin yliopistoon työsuhteen alkuun sijoittuvan koeajan (6 kk) kuluessa.

Tutkijatohtorin palkka perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5 (palkka työsuhteen alussa on n. 3 500 e/kk) ja tohtorikoulutettavan palkka tasoihin 2 – 4 (palkka työsuhteen alussa on n. 2 200-3 050 e/kk).

Ruralia-instituutin poikkitieteellinen ja innovatiivinen työyhteisö sekä laadukkaat tuki- ja hallintopalvelut tarjoavat hyvät lähtökohdat akateemiselle työskentelylle. Tarjoamme ajanmukaiset työtilat ja työvälineet Mikkelin toimipaikassa, mutta tehtävää on mahdollista joustavasti hoitaa osittain etätyönä. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Projektia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke). Ruralia-instituutin lisäksi hankkeessa on mukana myös Ruokatieto Yhdistys ry.

Lue koko rekryilmoitus: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkijatohtoritrikoulutettava-ruraliaan