Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia) kuuluu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä ovat paikallisyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokaketjut sekä uudistuva biotalous. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä noin 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Haemme Mikkelin toimipaikkaan

TUTKIJATOHTORIA/TOHTORIKOULUTETTAVAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2018 - 31.3.2020 Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen -tutkimusprojektiin, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja jota koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke). Ruralia-instituutin lisäksi hankkeessa on mukana myös Ruokatieto Yhdistys ry. Projektissa tarkastellaan suomalaisen kotieläintuotannon kilpailu- ja ympäristösuorituskyvyn perusteita suhteessa tärkeimpiin tuontimaihin.

Tutkijatohtorin/tohtorikoulutettavan työtehtävät keskittyvät erityisesti suomalaisen kotieläintuotannon ympäristövaikutusten vertailuun ulkomaisen tuotannon kanssa. Erityinen painopiste on ympäristön tilan kuvauksissa ja tuotannon vaikutuksissa luonnon monimuotoisuuteen, ekotoksisuuteen sekä energian käyttöön. Vertailut suoritetaan kirjallisuuteen ja tilastotietoon pohjautuen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tutkintoa maatalouden, biologian tai ympäristötieteiden alalta. Lisäksi tehtävässä vaaditaan sujuvaa englannin kielen taitoa.

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään, että hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa tai että hän saa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden Helsingin yliopistoon työsuhteen alkuun sijoittuvan koeajan (6 kk) kuluessa.

Tutkijatohtorin palkka perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5 (palkka työsuhteen alussa on n. 3 500 e/kk) ja tohtorikoulutettavan palkka tasoihin 2 – 4 (palkka työsuhteen alussa on n. 2 200-3 050 e/kk).

Ruralia-instituutin poikkitieteellinen ja innovatiivinen työyhteisö sekä laadukkaat tuki- ja hallintopalvelut tarjoavat hyvät lähtökohdat akateemiselle työskentelylle. Tarjoamme ajanmukaiset työtilat ja työvälineet Mikkelin toimipaikassa, mutta tehtävää on mahdollista joustavasti hoitaa osittain etätyönä. Tehtävä täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemuksiin tulee liittää:
1) Saatekirje, josta ilmenee hakijan motivaatio (max. 2 sivua)
2) Ansioluettelo, josta ilmenee hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot, työkokemus ja julkaisuluettelo.

Kiinnostuitko tehtävästä? Jätä hakemus yhtenä pdf-tiedostona yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR -portaalissa. Hakuaika päättyy 31.7.2018.

Lisätietoja tehtävästä antaa vanhempi tutkija Hanna Tuomisto, 050 312 6089, hanna.tuomisto@helsinki.fi

Haku päättyy

31.07.2018 23:59 EEST