Saimaa Taste of Place (SToP)

Ruoka paikan tunnun ilmentäjänä ja matkailun edistämiskeinona

Hankkeessa etsitään ja tunnistetaan Saimaan alueen erityisyyteen perustuvia tekijöitä.  Hankkeen tuloksena saadaan Saimaan alueelliseen erityisyyteen (Sense of Place) perustuvat tekijät, ja niistä johdetut ruokaan liittyvät tekijät (Taste of Place). Hankkeen tavoitteena on edistää alueellisen erityisyyden hyödyntämistä yritystoiminnassa lisäarvoa tuottavasti ja tarjota sisältöjä hyödynnettäväksi Saimaan alueen markkinoinnissa matkailukohteena.

Hankkeessa alueellista erityisyyttä lähestytään paikan tuntu eli Sense of Place -käsitteen avulla, joka sisältää alueen sekä fyysisen että sosiaalisen ympäristön. Hankkeessa toteutetaan monivaiheinen ja monitasoinen tiedonhankinta Etelä-Savon alueella. Lähteinä käytetään painettuja ja sähköisiä lähteitä, paikallisten haastatteluja sekä etnografisesta kenttätyöstä saatavia aineistoja, joiden perusteella selvitetään Saimaan alueen erityisyyttä. Hankkeessa selvitetään myös EU:n nimisuojatuotteiden tuotekuvauksia ja tarkastellaan, millaisiin maantieteellisiin seikkoihin ko. ruokatuotteiden erityisyys perustuu. Tietoa järjestelmän maantieteellisistä osoittimista kerätään käytettäväksi vertailukehittämisen välineenä.

Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa yrityksiä ohjataan tunnistamaan, ideoimaan ja työstämään paikallisiin erityisyystekijöiden hyödyntämistä yritystoiminnassa. Yritykset voivat syventää matkailijoiden saamia paikkakokemuksia ja luoda uusia elämyksiä sekä uutta palvelutarjontaa alueen erityisyyteen perustuen.

O. Raatikainen: Onkipojat, © Kuvasto 2021. Kuva Ilona Nissinen.

Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto – Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2021–31.8.2023.