Miten kestävyyttä viljelyyn- seminaarin esitykset Huittisissa 13.12.2018

Miten viljelijä voi selvittää peltojensa kasvukuntoa? Mikä on fosforilannoituksen tarve kasvintuotannossa? Millaisia ovat kasvien ravinnepitoisuudet ja miten ne muuttuvat kavukauden aikana? Miten hallita rikkakasveja? Miten hallita maan rakennetta ja laittaa kuivatus kuntoon? Miten viljelijä voi kehittää peltojensa kasvukuntoa?

Nämä olivat aiheita Miten kestävyyttä viljelyyn -seminaarissa Huittisissa pidetyssä kolmen hankkeen loppuseminaarissa.

Pellon kasvukunto ja ravinnetalous sekä rikkakasvien hallinta – keinoina peltokasvien ja vihannesten menestyksekkääseen viljelyyn muuttuvissa olosuhteissa kiinnosti suuresti. Kaupungin valtuustosali oli ääriään myöten täynnä innokkaita viljelijöitä ja muita asiasta kiinnostuneita.  Päivän aikana opittiin lisää peltokasvien ja vihannesten kestävästä viljelystä.

OSMO-hankkeen tuloksista kertoi hankkeen yliopistotutkija Tuomas Mattila kolmessa eri esityksessä.

Ti­lai­suu­det oh­jel­ma ja esi­tyk­set:

Tervetuloa, kestävä viljely on monen osatekijän summa

Teija Kirkkala, toiminnanjohtaja, Pyhäjärvi-instituutti

Miten viljelijä voi selvittää peltojensa kasvukuntoa?

Tuomas Mattila, yliopistotutkija-viljelijä, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Fosforilannoituksen tarve kasvintuotannossa

Kari Ylivainio, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Vihannesten ravinnepitoisuudet ja niiden muutokset kasvukauden aikana

Tapio Salo, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus

Muuttuvat viljelymenetelmät, koetoiminnan tuloksia

Vihannesviljelyn mekaaninen rikkakasvien hallinta – konstit ovat monet

Sauli Jaakkola, maanviljelyn asiantuntija, viljelijä, Pyhäjärvi-instituuutti

Maan rakennetta voidaan parantaa suuresti 1-3 vuoden aikana sopivilla toimenpiteiden yhdistelmillä. Pintatiivistymä on saatu aikaan yhdellä ajokerralla liian kostealla maalla ajamalla raskaalla koneella.

Maan rakenteen hallinta ja pellon kuivatus

Tuomas Mattila, yliopistotutkija-viljelijä, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Miten viljelijä voi kehittää maan kasvukuntoa?

Tuomas Mattila, yliopistotutkija-viljelijä, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Maanviljelyn menestystekijät tulevaisuudessa, päivän yhteenveto

Jari Ruski, asiantuntija, viljelijä, Pyhäjärvi-instituutti

Tilaisuuden järjestivät seuraavat hankkeet:

Muuttuvat viljelymenetelmät (Pyhäjärvi-instituutti)

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä

(Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja ProAgria Länsi-Suomi)

Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto (Luonnonvarakeskus ja Pyhäjärvi-instituutti)

Teksti: Jukka Rajala

Lue lisää OSMOsta ja tutustu maan kasvukunnon materiaaleihin