Osaamista maan kasvukunnon hoitoon OSMO

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat viljelijän osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Peltomaa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä.

OSMO eli Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanke organisoi parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittää kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä. Hanke tukee ravinteiden kierrätyksen ja resurssitehokkuuden paranemista sekä maatalouden vesiensuojelutavoitetta.

Viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita peltojen kasvukunnon parantamisesta ja resurssitehokkaasta maan hoidosta.
 

Päätavoite
Lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti.

Osatavoitteet
1. Kasvukunnon määrittäminen paranee
2. Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee
3. Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa
4. Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee

Kaikki OSMO-aineistot löytyvät osoitteista
maan-kasvukunto.fi
luomu.fi/tietopankki/maan-kasvukunto/

Maan kasvukunnon määritys- ja hoitomenetelmien kehittäminen koetilaverkostossa.
- Tutkimus
- Tutkimusraportit

Hyvät käytännöt Tietokortit  maan kasvukunnon hoitoon

Viljelijöiden kasvukunto-osaamisen parantaminen
- Valmennukset

Työkaluja maan kasvukunnon hoidon suunnitteluun

Kasvukuntotiedon levittäminen
- Artikkelit  ja uutiset

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanke, jota toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä ProAgria Länsi-Suomi ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.