Maan rakenne ja kuivatus - OSMOn tuloksia

Pellon kasvukunto riippuu suuresti maan rakenteesta ja kuivatuksen tilasta. Tiivistyneillä pelloilla maan vedenläpäisykyky on heikentynyt ja lohkon kuivatus on riittämätön. Tiiviillä mailla tavanomainen täydennysojitus ei riitä turvaamaan hyvää kuivatusta. Veden pääsyä salaojiin on tarpeen nopeuttaa.

OSMO-hankkeen tutkimuslohkoilla havaittuja rakenteen ja kuivatuksen puutteita esittelee Jukka Rajala oheisessa diaesityksessä.

Toimiiko salaojitus?

Kuivatustila lohkolla on syytä selvittää riittävän monipuolisesti. Toimiiko salaojitus? Onko laskuaukot tiedossa ja esillä? Tuleeko laskuaukoista riittävästi vettä? Tuleeko laskuaukoista mitoitusnormin mukainen määrä vettä? Onko lohkolla märkiä kohtia vai onko lohko kaultaaltaan puutteellisesti kuivatettu? Mikä on kuivavara märkään aikaan?

OSMO-hankkeen ongelmalohkoista joka toisella lohkolla esiintyi puutteita kuivatuksessa. Laskuaukkoja oli rikki ja kateissa, jopa 40 cm saven peitossa. Lietekaivo oli täynnä liejua haitaten kokoojaojan toimintaa. Reunaojien syvyys oli riittämätön. Vanhat ojamaat muodostivat penkereen lohkon alapäähän. Painanteisiin kertyi vettä ja painanne kuivui muuta peltoa hitaammin ja oli alttiina tiivistymiselle.

Tiivistymät olivat erittäin yleisiä. Tiivistymiä esiintyi eniten märimmissä painanteissa. Maa oli tiivistynyt lähes vettä läpäisemättömäksi jopa 60 cm syvyyteen. Suorakylvölohkoilla pohjamaan yläosa ja ruokamultakerros oli tiivistynyt ylintä 5 cm kerrosta lukuunottamatta. Osalla lohkoista tiivistymä ulottui vain pohjamaan yläosaan, osalla 60 cm syvyyteen ja osalla maa on luontaisesti hyvin heikosti vettä läpäisevää salaojasyvyyteen.

  • Ohuen tiiviin kerroksen rikkominen syväkuohkeutuksella ja syväjuurisilla kasveilla voi riittää kuivatuksen ja rakenteen kuntoon saamiseen.
  • Usein tarvitaan lisäksi pinnan muotoilua.
  • Syvemmälle tiiviillä mailla veden pääsyä salaojiin on tarpeen nopeuttaa täyttämällä salaojakaivanto vettä hyvin läpäisevällä materiaalilla jankkurointisyvyyteen.
  • Jankkurointi tai myyräojitus poikittain salaojiin nähden tehostaa edelleen veden pääsyä salaojiin.
  • Luhistuvilla mailla soramyyräojitus varmistaa hyvän kuivatuksen.

Rajala Jukka: OSMO Maan rakenne ja kuivatus, 02042019, pdf, 3,5 MB

Aiheesta lisää:

Kuivatus kuntoon – Mutta millaisella salaojituksella? -kurssiaineistot

-Irlantilaisasiantuntijoiden pitämän kurssin aineistot

Video: Maan rakenteen ja vedenläpäisykyvyn arviointi

-Irlantilantilaistutkijat esittelevät havaintojen tekoa kaivurikuopasta

Video: Kasvun haasteita tutkittavalla nurmilohkolla – Minikopterilla kuvattuna

Ylempi kuva:

Tiivis maa läpäisee vettä hyvin hitaasti. Tällä lohkolla tavanomainen täydennysojitus ei riitä hyvää kuivatukseen. Sadeveden riittävän nopea pääsy salaojiin pitää varmistaa täyttämällä salaojat läpäisevällä materiaalilla ja helpottamatta veden pääsyä salaojien kohdalle myyräojin.

Alempi kuva:

Tiiviillä mailla salaojakaivannon täyttö läpäisevällä materiaalilla jankkurointisyvyyteen nopeuttaa vesien pääsyä salaojiin. Myyräojitus tai soramyräojitus tai jankkurointi varmistavat pellon nopea kuivumista.

Lue lisää OSMOsta ja tutustu muihin maan kasvukunto -materiaaleihin

Sivun toteutus: Jukka Rajala