Laskurit maan tiivistymisriskien määrittämiseen

Maan tiivistymisriskien arviointi tarkentuu, kun riskejä arvioidaan sitä varten kehitettyjen laskurien avulla. Laskurien avulla voidaan määrittää traktorin akselipainot, kun nostolaitteessa on kone ja edessä etupainot sekä maan tiivistymisriskit. OSMO-hanke on nyt julkaissut excel-pohjaisia laskureita viljelijän avuksi.
Tiivistymislaskuri

Koneiden tiivistymisriskejä voidaan määrittää tiivistymislaskurilla. Laskuriin syötetään koneen kokonaispaino, painojakauma, käytetäänkö paripyöriä ja käytetty tai tavoiteltu rengaspaine. Tiivistymisriskien suuruudet  nähdään värikkäällä käyrästöllä. Tavoitteena on päästä vihreälle alueelle.

Tiivistymislaskuri 2023 savet ja karkeat maat multavuus

Tiivistymislaskuri 2018.2 kosteat savimaat xlsx

Tiivistymislaskuri 2018.2 kosteat savimaat, esimerkit xlsx (2022)

Tasapainotus- ja tiivistymislaskurien käyttöohjeet 2022

Tilan koneketjujen tiivistymisriskit ja nykyrenkaiden käyttöohje - työohje 5

Laskurin voit tallentaa linkistä suoraan omalle koneellesi.

Traktorin akselipainot muuttuvat sen mukaan millainen kone on nostolaitteessa ja paljonko edessä on etupainoja. Akselipainot voidaan laskea Koneen tasapainolaskurilla. Excel-laskuriin syötetään traktorin paino, nostolaitekoneen paino, etupainon paino sekä akseliväli sekä koneen painopisteen etäisyys taka-akselista ja etupainon painopisteen etäisyys etuakselista sekä akseliväli.

Koneen tasapainotuslaskuri 2017.2 xlsx

Koneen tasapainolaskuri 2017.2 esimerkki xlsx (2022)

Tasapainotus- ja tiivistymislaskurien käyttöohjeet 2022

Laskurin voit tallentaa linkistä suoraan omalle koneellesi.

Laskurit on suunnitellut ja toteuttanut Tuomas Mattila OSMO-hankkeessa ja niitä on testattu ja edelleenkehitetty OSMO-hankkeen maan kasvukuntoryhmien viljeljöiden kanssa.

Laskurit on suunnitellut ja toteuttanut Tuomas Mattila OSMO-hankkeessa ja niitä on testattu ja edelleenkehitetty OSMO-hankkeen maan kasvukuntoryhmien viljeljöiden kanssa.

Laskurit perustuvat Terranimo-laskurin tietoihin. Terranimossa voit vertailla monipuolisesti eri koneiden aineuttamia tiivistymisriskejä eri maalajeilla ja kosteusolosuhteissa sekä eri renkailla.

Ter­ra­ni­mo-world

Renkaiden kosketusaloja, pintapaineita ja maapaineita voidaan määrittää ja vertailla Terranimo-työkalun avulla, jonka uusin ja laajempi versio löytyy http://www.terranimo.world -osoitteesta. Työkalu on eri maiden maaperätutkijoiden kehittämä ja se mahdollistaa puolueettoman eri renkaiden vertailun.

Terranimo suomeksi
https://se.terranimo.world/   > FI

Terranimo 2021 käyttöohjeet suomeksi (päivitetty 31.3.2022) pdf, 2 MB
Nämä käyttöohjeet vastaavat ohjelman suomenkielistä versiota

Näin käytät Terranimoa. Rajala J. 2022 pdf, 3,04 MB

Terranimo käyttöohjeet suomeksi pdf, 1 MB (vanha versio)
Nämä käyttöohjeet vastaavat ohjelman englanninkielistä versiota.

Maatalousrenkaiden teknisiä tietoja rengaskäsikirjoista

Koneiden rengaspaineet -taulukkoon kootaan eri töihin sopivat rengaspaineet jokaisen koneen osalta erikseen.  Kun konekohtainen taulukko kulkee aina koneen mukana, renkaisiin on helppo säätää sopiva paine.

Koneiden rengaspaineet Taulukko ja Esimerkki 171130

Tutustu myös raporttiin:
Miten valtan maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. 2018.  Mattila T.J. ja Rajala J. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. Raportteja 175. 41 s.

Lue lisää OSMOsta ja tutustu maan kasvukunnon materiaaleihin.

Nämä aineistot on tuotettu osana OSMO-hanketta.