Luomulla etumatkaa

Luomulla etumatkaa -koulutusmateriaalit on tarkoitettu tuottajien, jalostajien ja yrittäjiin käyttöön kasvattamaan heidän luomun osaamistaan. Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle -hankkeessa, jossa materiaalit tuotettiin, oli tavoitteena myös lisätä luomun volyymiä ja parantaa luomun toimintaympäristöä ja koko osaamisjärjestelmää alueella.

Hankkeen toimenpiteet olivat:

 • Selvitys luomun arvoketjun nykytilasta ja kehittämistarpeista
 • Alkutuottajien valmennus ja valmennuksen kehittämisyhteistyön koordinointi alueella
 • Jatkojalostusvalmennus
 • Yritysvalmennus ja liiketoimintakoulutus
 • Mentoroinnin ja vertaistuen kehittäminen
 • Verkkotoiminnot ja -työskentely sekä verkkoa hyödyntävien toimintamallien kehittäminen
 • Valmennuksia viljelijöille ja jalostajille
 • Luomuyrittäjyyden valmennusta

Hanke toteutettiin 2012 - 2015 ja sitä rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus/ESR. Hanketta veti ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja osatoteuttajana toimi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Luo­mun mah­dol­li­suu­det jat­ko­ja­los­ta­mi­ses­sa ja mat­kai­lus­sa – yri­ty­se­si­merk­ke­jä ja mat­ka­ra­port­ti

Etelä-savolaiset luomutuotteiden jatkojalostuksesta kiinnostuneet yrittäjät perehtyivät luomun jatkojalostukseen ja matkailuun kymenlaaksolaisissa yrityksissä.

 • Polven juustola
  sijaitsee Kouvolasta 21 km Lappeenrannan suuntaan hyvin aktiivisen maanviljelyn keskellä Saveron kylässä. Saveron kylässä on 520 ha peltoa, josta 350 ha on luomuviljelyssä. Juustolan omistajat yrittäjät Taina ja Lasse Rainio. Pikku Villa Anjala on ainoa Kymenlaaksossa sijaitseva luomumatkailukohde. Paikka sijaitsee Anjalankoskella, joka on osa Kouvolaa.
 • Tuomon luomu , https://www.facebook.com/TuomonLuomu
  sijaitsee Ruukinportin alueella Kuusankoskella. Vanhat tehdaskiinteistöt muodostavat monipuolisen nähtävyyden, naapuritalossa on kirpputori ja taidehalli. Leipomon yhteydessä on pieni kahvila.  Vakioasiakkaina käy lounas- ja päiväkahviasiakkaita lähistön työpaikoista. Lounasaikaan on myynnissä pizzoja. Yrityksessä on nyt omistajan Marika Pelkosen lisäksi 3 työntekijää ja Marikan mies. Tuotteet menevät noin 30 vähittäiskauppaan Kouvolan seudulla ja kolmeen liikkeeseen Helsingissä sekä kahteen lähiruoka-tuotteiden suoramyyntipisteeseen. Oma jakeluauto vie aamulla tuoreet leivät liikkeisiin myyntiin ennen kahdeksaa. Helsingin rahtipalvelu ostetaan. Ruisleipiä myydään noin 800 päivässä. Ruisleipä on yrityksen päätuote.
 • Lue matkaraportti kokonaisuudessaan: Luomun mahdollisuudet jatkojalostamisessa ja matkailussa_Raportti 05052014
Yri­ty­se­si­merk­ke­jä luo­mu­yri­tyk­sis­tä

Hyvätuuli Highland yhteistyö video kuvaa kolmen luomuyrittäjän, Esko Rissasen, Matti Kauhasen ja Arto Pohjolaisen sopimusyhteistyötä, jossa päätuotantosuuntana on ylämaankarjan kasvatus. Yrittäjäperheillä on omat luomutilat, mutta tilojen työt tehdään yhteistyössä. Videon lisäksi tästä yrityksestä on kirjoitettu tapauskuvaus (case), jota voidaan käyttää luomuliiketoiminnan opetuksessa ja valmennuksessa.

Hyvätuuli Highland Ranchising on kolmen luomuyrittäjän kehittämää maatalouden ketjuyrittäjyys- eli franchising -malli. Videolla yrittäjät kertovat, mitä Ranchising tarkoittaa, mitä hyötyä siitä on franchising ottajalle eli uudeksi ketjuyrittäjäksi alkavalle, ja miten tähän yhteistyöhön pääsee mukaan. Videon lisäksi Ranchising toiminnasta on kerrottu Hyvätuuli Highland tapauskuvauksessa (case), jota voidaan käyttää luomuliiketoiminnan opetuksessa ja valmennuksessa.

Luomuhonen Oy on luomutila ja leipomo, jonka päätuote on luomuruisleipä. Leipää myydään Savonlinnan seudun kaupoissa. Luomuhonen Oy on perheyritys, jota pyörittävät Perttu ja Tiina Muhonen.  Videon lisäksi Luomu Muhosesta on laadittu kirjallinen tapauskuvaus (case), jota voidaan käyttää luomuliiketoiminnan opetuksessa ja valmennuksessa.

Vavesaaren tilalla toimii Maaseutuyritys Vavesaari ja Vavesaaren Tila Oy. Tämä video kuvaa Tiina ja Tuomo Laitisen perheyrityksen toimintaa. Maaseutuyritys Vavesaaren päätuotteita ovat majoituspalvelut ja puutarhatuotteet. Vavesaaren Tila Oy jalostaa luomuelintarvikkeita osittain omalla tilalla tuotetuista raaka-aineista. Hilman Puoti toimii  yrityksen suoramyyntipisteenä.  Videon lisäksi Laitisten perheyrityksestä on saatavilla kirjallinen tapauskuvaus (case), jota voidaan käyttää luomuliiketoiminnan opetuksessa ja valmennuksessa.

Sel­vi­tys luo­mun ar­vo­ket­jus­ta Ete­lä-Sa­vos­sa

Minkälainen on luomuelintarvikkeiden arvoketju? Mitkä ovat tämän arvoketjun ominaispiirteet Etelä-Savossa? Löytyykö kansainvälisiltä markkinoilta luomun arvoketjuun liittyviä liiketoimintamalleja, joita voitaisiin soveltaa Etelä-Savossa? Mitkä ovat eteläsavolaisen luomun arvoketjun kehittämistarpeet ja haasteet?  Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen laatimassa selvityksessä tarkastellaan näiden kysymysten avulla Etelä-Savon luomuarvoketjua.

Eteläsavolaisen luomun arvoketjun erityispiirteiden ja kehittämistarpeiden analysoimiseksi tehtiin kysely eteläsavolaisille alkutuottajille, joista osa oli luomutuottajia, sekä alueen elintarvikejalostajille. Lisäksi toteutettiin luomuarvoketjun haastattelututkimus, jonka kohderyhminä olivat eteläsavolaiset luomualkutuottajat, luomutuotteiden jatkojalostajat, tukku, ammattikeittiöt ja vähittäiskauppa. Luomukysely- ja haastattelututkimus toteutettiin vuosina 2012 - 2013.

Lataa julkaisu:
Luomun arvoketju Etelä-Savossa. Mynttinen, Sinikka; Virtanen, Markku; Kuukkanen, Tommi. 2015. Aalto yliopiston Pienyrityskeskus. 57 s.

Tie­to­leh­ti­siä mar­jo­jen tu­ho­lai­sis­ta

Vanhempi tutkija Sanna Kauppinen ja erikoistutkija Tuomo Tuovinen MTT:ltä ovat laatineet  helppolukuiset tietolehtiset yleisimmistä marjojen tuholaisista. Lajin tunnistus on selkeiden kuvien perusteella helppoa. Kunkin tuholaisen aiheuttama vioitus kuvataan lyhyesti. Samoin tarkkailumenetelmät. Lopuksi annetaan ohjeita lajin luomutorjuntaan.

 • Petohyönteisistä – hyödyllisistä viljelijän apulaisista – on laadittu erillinen tietolehtinen.

Tietolehtiset marjojen tuholaisista on tallennettu Avointen oppimateriaalien kirjastoon.

 • Petohyönteisiä marjakasveilla,  Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Herukan koit,  Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Korvakärsäkkäät, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Luteet, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Mansikkapunkki, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Mustaherukan äkämäpunkki, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Nälvikkäät, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Vattukärsäkäs, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Vattukuoriainen, Kauppinen ja Tuovinen_140604
 • Vihannespunkki,  Kauppinen_ja_Tuovinen_140604
Luo­mu­ka­nan­mu­nien tuo­tan­to pien­ka­na­las­sa

Luomumunat ovat kuluttajien suosimia luomutuotteita. Lähimarkkinointiin kaivataan lisää luomumunien pientuottajia. Pienkanalassa kanoja on enimmillään tuhannen luokkaa.  Pienkanalan munat myydään pääosin paikallismarkkinoilla.

Luomusiipikarjan asiantuntija Ulla Holma kertoi luomukananmunantuotannon tilanteesta meillä ja muualla Euroopassa sekä luomueläintuotannon perusperiaatteista. Maaseutupäällikkö Sirpa Leväinen kertoi kanojen pidon ja munien myynnin luvista. Katarina Rehnström, joka on kotieläinagronomi ja itsekin pienkanalan hoitaja, esitteli kanalan ja siihen liittyvien ulkotarhojen rakentamisen perusteet sekä kanojen tavallisimmat taudit ja terveysongelmat.

Tästä löydät kaikki Luomukananmunien tuotanto pienkanalassa -materiaalit:

 • Holma Ulla: Luomusiipikarja - nykytila ja markkinat
 • Holma Ulla: Perustietoa kanasta
 • Holma Ulla: Kanojen luomuruokinta
 • Leväinen Sirpa: Kananmunantuotannon luvat
 • Rehnström Katarina: Luomumunien tuotanto pienkanalassa

Siipikarjaliitossa kootusta Luomubroilerintuotannon  hyvät käytännöt -julkaisusta löydät luomusiipikarjaa koskevat luomutuotannon ehdot sekä muita tärkeitä vaatimuksia jotka on tunnettava ammattimaisessa siipikarjataloudessa.

Tuo­tan­toe­läin­ten ter­vey­den­hoi­toon tu­kea kas­vi­lää­kin­näs­tä

Tuotantoeläinten yleiskuntoa voi parantaa käyttämällä perusrehujen täydennykseksi  terveysvaikutteisia kasveja. Tuotantoeläinten yleiskunnon tai ruokahalun huononemisen ensi oireisiin voi puuttua käyttämällä kasvirohdoksia tilanteen pahenemisen ehkäisemiseksi. Varsinaisten todettujen sairauksien tukihoidoksi voi käyttää toipumista edistäviä yrttejä sen jälkeen kun eläinlääkäri on tehnyt diagnoosin ja mahdollisesti lääkinnyt eläimen.

Lue lisää ja katso esitykset kasvilääkinnän perusteista ja rohdosten mahdollisuuksista.

Opin­to­mat­ka Vi­roon - Tak­ka­saa­ren ti­lan esit­te­ly ja mat­ka­ra­port­ti

Valkuaisomavaraiseen maidon- ja naudanlihantuotantoon Virossa tutustuttiin opintomatkalla heinäkuussa 2017.

Matkaohjelmassa oli luomumaitotila, joka myy tinkimaitoa Tallinnan kaupoissa, valkuais- ja rehuomavaraisesti maitoa tuottava tila, naudanlihantuotantoon erikoistunut entinen kolhoositila, Kuusikun tutkimusasema ja maidon jatkojalostukseen erikoistunut tila.

Tutustu Takkasaaren palkokasvien viljelyyn panostavaan tilaan ja lue koko matkaraportti.

Te­hoa ko­toi­seen val­kuais­ruo­kin­taan ja lai­dun­ta­mi­seen -ai­neis­tot

Tästä linkistä löydät alla olevat kuusi esitystä aiheesta: Tehoa kotoiseen valkuaisruokintaan ja laiduntamiseen

 • Ilomäki Antti: Sinimailasen viljely - viljelijän kokemuksia
 • Rinne Marketta: Palkokasveja kokoviljasäilorehuihin
 • Pihlaja Harri: Kokemuksia härkäpavun viljelysta säilörehuksi
 • Korhonen Mikko J.: Artturi-rehuanalyysi
 • Kuusela Eeva:  Laiduntamisen hyödyt ja haasteet
 • Westerstråhle Mikael: Kohti rehuomavaraisuutta lammastilalla
Tu­tus­tu myös Kas­vot luo­mul­le -suo­ra­mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lei­hin

Kasvot luomulle – lähiruokayrittäjien markkinointi- ja viestintävalmennusmateriaalit

Nämä suoramarkkinointimateriaalit sopivat lähiluomun kanssa työskentelevien yrittäjien lisäksi myös kehittäjien ja kouluttajien käyttöön. Myös teemoista kiinnostunut kuluttaja löytää joukosta kiinnostavaa tietoa.

Materiaalintuotannon lisäksi hankkeessa valmennettiin lähiluomun kanssa työskenteleviä monimuotovalmennuksessa ja opintomatkoilla.