Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi

Hankkeen tutkimusosion tavoitteena on saada tietoa eri toimijaryhmien näkemyksistä Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen tulevaisuuden kehittämiseen. Kohderyhminä ovat alueen kunnat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä alueen ulkopuolella asuvat mökkeilijät.

Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta vapaa-ajan asumisen talousvaikutuksilla on suuri merkitys alueella, joten lisäksi toteutetaan selvitys vapaa-ajanasumisen aluetaloudellisista vaikutuksista ja mökkeilyn mahdollisten muutosten vaikutuksesta aluetalouteen RegFin-simulointimallin avulla. Tietoa hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suuntaamisessa.

Vapaa-ajan asumisen erilaistuminen edellyttäisi nykyistä monimuotoisempien suunnittelu- ja osallistumiskäytäntöjen kehittämistä. Tähän tarvitaan pitkäjänteistä prosessia, tavoitteiden kirkastamista, yhteisiä foorumeja ja resurssien oikeaa kohdentamista, jossa erilaisia tavoitteita nivotaan yhteen. Tähän vastaa projektissa toteutettavat Laiturilla -foorumit, jotka kokoavat eri tahot keskustelemaan vapaa-ajanasumiseen liittyvistä kysymyksistä ja jossa jaetaan tutkimuksen kautta saatua uutta tietämystä.

Raportti
Manu Rantanen, Tuula Pihkala, Torsti Hyyryläinen ja Susanna Kujala (toim.): Kohti dialogia - Vapaa-ajan asuminen Etelä-Savon voimavaraksi. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2019. Raportteja 198.

Mökkilaiturilla-sovelluksen esite.

Manu Rantasen haastattelu Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksesta Aito Iskelmä Etelä-Savossa.

Uutinen Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksesta Ruralian nettisivulla.

Raportti Mökkilaiturilla-sovelluksen vastauksista.

 

1.9.2017 - 31.8.2019