Tutkijat

Hankkeen tutkijat ovat Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta.
Elina Peltomaa

Elina Peltomaa (Vesimassi-hankkeen vetäjä, Vieraleva tutkija, Helsingin yliopisto) on erikoistunut maalta tulevan liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kuormitukseen, hajoamiseen ja vaikutuksiin järvien ekosysteemeihin ja etenkin perustuottajiin.

Jenni Miettinen

Jenni Miettinen (Postdoc-tutkija, Helsingin yliopisto) tutkii ympäristöekonomian näkökulmasta metsätalouden ympäristövaikutuksia, erityisesti turvemaiden metsien käsittelyn vaikutuksia vesistöihin. Jennin tutkimusaiheita ovat myös ilmasto- ja energiapolitiikan ohjauskeinot metsäbiotaloudessa.

Oona Hillgén

Oona Hillgén (Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto) on kiinnostunut maaperän mikrobeista, etenkin sienistä. Väitöskirjassaan Oona tutkii turvemaiden metsänkäsittelyn vaikutuksia maaperän olosuhteisiin, mikrobitoimintaan ja turvemaihin kytköksissä oleviin vesistöihin.

Annamari Laurén

Annamari Laurén (Suometsätieteen professori, Helsingin yliopisto) tutkii suometsien hydrologiaa, ravinnekiertoja ja metsän kasvua. Annamari on keskittynyt mm. ainevirtojen mallinnukseen ja kehittänyt Vesimassi-hankkeessakin käytettävän SUSI-suosimulaattorin.

Kari Hyytiäinen

Kari Hyytiäinen (Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian professori, Helsingin yliopisto) tutkii keinoja suojella ja vaalia vesistöjämme, erityisesti ainutlaatuista Itämerta. Karin tutkimuskohteita ovat kustannustehokkaat toimenpiteet ja ohjauskeinot rehevöitymisen ja muiden ympäristöongelmien torjumiseksi sekä kestävät merelliset elinkeinot. 

Marjo Palviainen

Marjo Palviainen (Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) tutkii hiilen ja ravinteiden kiertoa ja metsätalouden ympäristövaikutuksia sekä uusia menetelmiä (mm. biohiili) ympäristövaikutusten torjuntaan.

Jukka Pumpanen

Jukka Pumpanen (Mikrobiologisen biogeokemian professori, Itä-Suomen yliopisto) tutkii metsämaan kasvihuonekaasutaseita ja mikrobiologisia prosesseja, jotka säätelevät maaperän orgaaniseen aineksen hajotusta ja kasvihuonekaasuvirtoja maaperän ja ilmakehän välillä. Jukka tutkii myös maaperä- ja vesiekosysteemien välisiä hiilivirtoja.

Mari Könönen

Mari Könönen (Tutkija, Luonnovarakeskus) on kiinnostunut turvemaiden maanalaisista prosesseista. Tutkimuksissaan Mari selvittää, kuinka maankäyttö ja ilmastonmuutos vaikuttavat turpeen ominaisuuksiin ja hajoamiseen sekä soiden hiilitasapainoon.