Tutkijat
Hankkeen tutkijat ovat Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta.
Elina Peltomaa

Elina Peltomaa (Yliopistotutkija, Helsingin yliopisto) on erikoistunut maalta tulevan liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) kuormitukseen, hajoamiseen ja vaikutuksiin järvien ekosysteemeihin ja etenkin perustuottajiin. Elina on erityisen kiinnostunut miksotrofisista levistä ja kuuluu myös levien ekologiaan ja leväsovelluksiin keskittyvään tutkimusryhmään Algological Research Group.

Mari Könönen

Mari Könönen (Postdoc-tutkija, Itä-Suomen yliopisto) on kiinnostunut turvemaiden maanalaisista prosesseista. Mari onkin tehnyt kokeellista tutkimusta selvittääkseni kuinka maankäyttö ja ilmastonmuutos vaikuttavat turpeen ominaisuuksiin ja hajoamiseen niin tropiikissa kuin ikiroudan alueella. Vesimassi palautti Marin boreaaliselle vyöhykkeelle Suomeen, missä hän tulee mallinnuksen keinoin selvittämään suometsänhoidon vaikutuksia liukoisen hiilen valuntaan ojitetuilta turvemailta.

Jenni Miettinen

Jenni Miettinen (Postdoc-tutkija, Helsingin yliopisto) tutkii ympäristöekonomian näkökulmasta metsätalouden ympäristövaikutuksia, erityisesti turvemaiden metsien käsittelyn vaikutuksia vesistöihin. Jennin tutkimusaiheita ovat myös ilmasto- ja energiapolitiikan ohjauskeinot metsäbiotaloudessa.