Julkaisut

Vesimassissa ja sen sisarprojekteissa tuotetut julkaisut
Julkaisut

Helomaa, Arttu. 2023. Ohjauskeinojen vaikutus yksityismetsänomistajien vesiensuojelun edistämiseen suometsätaloudessa. Helsingin yliopisto, maisterin tutkielma.

Peltomaa E., Miettinen J., Könönen M., Hyytiäinen K. 2022. Mikä on veden tummumisen hinta? Vesitalous 5

Peltomaa E., Könönen M., Palviainen M., Laurén A., Zhu X., Kinnunen N., Aaltonen H., Ojala A., Pumpanen J. 2022. Impact of forest management and water table on the biodegradability of dissolved organic carbon in laboratory columns of boreal peatland soils. Forests, 13, 599

Palviainen M., Peltomaa E., Laurén A., Kinnunen N., Ojala A., Berninger F., Zhu X., Pumpanen J. 2021. Effect of forest harvesting intensity on water quality and the biodegradability of dissolved organic carbon in drained boreal peatland. Sci Tot Env, 150919

Laurén A., Palviainen M., Launiainen S., Leppä K., Stenberg L., Urzainki I., Nieminen M., Laiho R., Hökkä H. 2021. Drainage and Stand Growth Response in Peatland Forests—Description, Testing, and Application of Mechanistic Peatland Simulator SUSI. Forests 2021, 12(3), 293

Esitelmä- ja posteriabstraktit

Elina Peltomaa: Suometsänhoidon vaikutukset sisävesien liuenneen orgaanisen hiilen kuormitukseen (suullinen esitys), abstraktikirja

Elina Peltomaa: Impact of forest harvesting intensity on the release and biodegradability of dissolve organic carbon in drained boreal peatlands (suullinen esitys), abstraktikirja

Mari Könönen: Complex tools to tackle complex drained peatland forest dynamics (suullinen esitys), abstraktikirja

Jenni Miettinen: Strip harvesting in drained boreal peatlands when climate impacts and water quality matter (suullinen esitys), abstraktikirja

Jenni Miettinen: Strip harvesting in drained boreal peatlands when water quality matter (suullinen esitys), abstraktikirja

Jenni Miettinen: Mikä on veden tummumisen hinta? – Metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset vesistöjen monimuotoisuuteen, ravintoomme ja kasvihuonekaasupäästöihin (posteri), abstraktikirja

Mari Könönen: Sarasta sarkaan - Liukoisen hiilen muodostumisen ja valunnan mallintaminen ojitetuilta soilta (posteri), abstraktikirja