Maisterintutkielma, Arttu Helomaa

Hankkeessamme syksyllä 2022 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 1607 metsänomistajaa.

Arttu Helomaan maisterintutkielma ”Ohjauskeinojen vaikutus yksityismetsänomistajien vesiensuojelun edistämiseen suometsätaloudessa” valmistui kyselyn aineistoon perustuen helmikuussa 2023. Arttu tarkasteli tutkielmassaan miten taloudelliset tuet ja neuvontapalvelut vaikuttavat yksityismetsänomistajien halukkuuteen toteuttaa vesistökuormitusta vähentäviä toimenpiteitä suometsissään. Lisäksi työssä tarkasteltiin mitkä metsänomistajien taustatekijät vaikuttavat halukkuuteen edistää suometsätalouden vesiensuojelua.

 

Kiitos kaikille kyselyymme vastanneille! Jatkamme parhaillaan kyselyaineiston työstämistä tieteellisiksi julkaisuiksi.

 

Maisterintutkielma on saatavissa Helsingin yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta

 

Lue myös uutinen Metsälehden nettisivuilta