Tietoa DigiTalasta

Miksi?

Suullinen kielitaito on olennainen osa lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista viestinnällistä kielitaitokäsitystä. Ylioppilastutkinnon kielikokeissa puhumista mittaava osakoe kuitenkin puuttuu käytännön haasteiden ja kustannussyiden takia. Automaattinen puheentunnistus mahdollistaisi opiskelijoiden suullisten tuotosten automaattisen arvioinnin kustannustehokkaasti ja luotettavasti. Automaattinen arviointi toimii ihmisen tekemän arvioinnin rinnalla, ja se tehostaa ja standardisoi kielten opetusta.

Mitä?

Tutkimushankkeen ensisijainen tavoite on kehittää automaattiseen puheentunnistukseen perustuva digitaalinen apuväline suullisen kielitaidon arviointiin. Kohdekielinä ovat ruotsi ja suomi toisena kotimaisena kielenä. Kun työkalu on oppinut ihmisiltä riittävän laadukkaan arvioinnin mallin, se soveltuu ajasta ja paikasta riippumattomaan omaehtoiseen harjoitteluun monista kielitaustoista tuleville opiskelijoille.

Kenelle?

Hankkeen kehittämän digitaalisen apuvälineen tarkoituksena on mahdollistaa suullisen kielitaidon arvioiminen suurissa ja tärkeissä kielikokeissa. Lisäksi opiskelijat voivat apuvälineen avulla harjoitella vieraan kielen ääntämistä ja puheen tuottamista itsenäisesti koulun ulkopuolella tai opettajan ohjaamana kielten oppitunneilla. Lue lisää:

Keitä olemme?

Suomen Akatemia rahoittaa tutkimushanketta 2019–2023. Kolmen yliopiston tutkijatiimeissä on niin kielten opetuksen, puheen- ja kielenkäsittelyn kuin fonetiikan asiantuntijoita Helsingin yliopistosta (apurahanumero 322619), Aalto-yliopistosta (apurahanumero 322625) ja Jyväskylän yliopistosta (apurahanumero 322965). Tutustu Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston esittelysivuihin. Kohdekielinä tutkimushankkeessa ovat aluksi ruotsi ja suomi toisena kotimaisena kielenä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Ylioppilastutkintolautakunta ja Opetushallitus.

Tausta

DigiTala-tutkimushankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2015–2017) kehitettiin demo-versio ruotsin kielen ääntämisen automaattisesta arvioinnista puheentunnistuksen avulla. Hanketta rahoitti Svenska folkskolans vänner -säätiö.