Tutkimusryhmä

Otathan yhteyttä jos sinulla on kysymyksiä tutkimushankkeesta.

Löydät kunkin tutkijan sähköpostiosoitteen alta.

Raili Hildén

Apulaisprofessori, hankkeessa 2019–2023

Toimin konsortion johtajana ja vastaan erityisesti hankkeen pedagogisesta ja kielitaidon arviointiin liittyvästä osuudesta Helsingin yliopistossa. Ylläpidän yhteyksiä tärkeisiin yhteistyötahoihin kuten kieltenopettajien järjestöihin, Opetushallitukseen ja Ylioppilastutkintolautakuntaan. 

Asiantuntijuus: kielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arviointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, arvioinnin seuraukset, suullisen kielitaidon arviointi, oppija-autonomia

raili.hilden@helsinki.fi

Mikko Kurimo

Professori, hankkeessa 2019–2023

Tutkin koneoppimista puhe- ja kieliteknologiassa, kuten puheentunnistusta, synteesiä, hakua, kääntämistä ja kielitaidon arviointia. DigiTalassa johdan puheteknologista tutkimusta ja ylläpidän yhteyttä muihin tähän liittyviin projekteihin Aallon tutkimusryhmässäni. Puheen- ja kielenkäsittelyn alalla Aallon tutkimustuloksia on hyödynnetty laajasti avoimien työkalujen ja datan, kuten Morfessor, VariKN, TheanoLM, AaltoASR, DSPCon, WebCon, Finnish Parliament speech corpus and Lahjoita puhetta kautta.

Asiantuntijuus: puheentunnistus, puheen- ja kielenkäsittely, kieliteknologia, koneoppiminen

mikko.kurimo@aalto.fi

Mikko Kuronen

Yliopistonlehtori, dosentti, hankkeessa 2019–2023

Tutkin hankkeessa L2-ruotsin puhenäytteitä foneettisesta näkökulmasta ja tarkastelen suullisen kielitaidon arvioinnissa relevantteja ääntämispiirteitä. Lisäksi osallistun arviointikoulutuksen järjestämiseen opettajille.

Asiantuntijuus: ruotsin kieli, fonetiikka, fonologia, ääntämisen arviointi, kuulija-arviot

mikko.j.kuronen@jyu.fi

Anna von Zansen

Postdoc-tutkija, hankkeessa 2019–2023

Työtehtäväni painottuvat tutkimushankkeen pedagogiseen puoleen. Työskentelen lukion opettajien ja opiskelijoiden kanssa, kun tutkimme ja pilotoimme uudenlaisia tehtävätyyppejä suullisen kielitaidon arviointiin. Koulutan myös arvioijia ja kehitän arviointikriteerejä.

Asiantuntijuus: vieraat kielet, kielten opetus, kielitaidon arviointi, lukio, digitaalinen ylioppilastutkinto

anna.vonzansen@helsinki.fi

Maria Kautonen

Yliopistonlehtori, hankkeessa 2020–2021

Työni hankkeessa keskittyy ruotsin L2-puheen analyysiin, ja tutkin L2-ruotsin ääntämispiirteiden ja CEFR-tasojen välistä yhteyttä.

Asiantuntijuus: ruotsin kieli, arviointi, fonetiikka, fonologia, CEFR-tasot, kuulija-arviot

maria.kautonen@uef.fi

Ari Huhta

Professori, hankkeessa 2020–2023

Tutkin oppimista tukevaa arviointia (esim. diagnostista ja formatiivista arviointia), itsearviointia, palautetta, kirjoittamisen arviointia, tietokoneavusteista arviointia sekä kielenoppimisen tutkimuksen ja kielitaidon arvioinnin näkökulmien yhdistämistä.

Asiantuntijuus: 

ari.huhta@jyu.fi

Aku Rouhe

Tohtorikoulutettava

Roolini tässä projektissa liittyy automaattisen puheenkäsittelyn toteuttamiseen, ja toimin siltana DigiTalan ensimmäisen vaiheen ja nyt käynnissä olevan välillä.

Asiantuntijuus: puheentunnistus, puheen automaattinen arviointi, lukupuheen mallintaminen

aku.rouhe@aalto.fi

Ragheb Al-Ghezi

Tohtorikoulutettava, hankkeessa 2019–2023

Roolini hankkeessa on suunnitella ja soveltaa toisen kielen puheen automaattista arviointia. Arvioinnin kohteena on toisen kielen puhujan ääntäminen, sanasto ja kielioppi. Tutkiessani käytän johtavia luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä.

Asiantuntijuus: luonnollisen kielen käsittely, automaattinen puheentunnistus, toisen kielen arviointi, CEFR-tasot

ragheb.al-ghezi@aalto.fi

Ekaterina Voskoboinik

Tohtorikoulutettava, hankkeessa 2019–2023

ekaterina.voskoboinik@aalto.fi

Heini Kallio

Projektitutkija, hankkeessa 2021–2023

Etsin L2-puheesta akustisesti mitattavia piirteitä, joiden avulla suullisen kielitaidon taso voidaan ennustaa.

Asiantuntijuus: puheentutkimus, akustinen analyysi, fonetiikka, L2-puheen prosodia

heini.h.kallio@jyu.fi

Yaroslav Getman

Tohtorikoulutettava, hankkeessa 2020–2023

Tehtäväni hankkeessa liittyvät automaattisen kielitaidon arvioinnin ja puheentunnistuksen kehittämiseen.

 Asiantuntijuus: puheentunnistus, luonnollisen kielen käsittely

yaroslav.getman@aalto.fi

Liisa Lotta Tarvainen-Li

Tekninen avustaja, hankkeessa 2023 

Tehtäväni on avustaa hankkeen aineistonkeruussa, tieteellisten artikkelien viimeistelyssä ja muokkauksessa, arviointien keräämisessä ihmisarvioijilta, seminaarien järjestämisessä sekä muissa hallinnollisissa tehtävissä.

Asiantuntijuus: kielenoppiminen, kieltenopetus, vieraat kielet 

liisa.l.tarvainen@helsinki.fi

Konsta Lehtovuori

Tutkimusavustaja, hankkeessa 2023

Työskentelen tutkimusavustajana hankkeessa keväällä 2023. Tärkein tehtäväni tulee olemaan opettajille tehdyn kyselytutkimuksen analysointi niin määrällisiä kuin myös laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Työtehtäviini kuuluu lisäksi muissa hankkeen työtehtävissä avustaminen.

Asiantuntijuus: vieraat kielet, saksan kieli, opetus ja oppiminen

konsta.lehtovuori@helsinki.fi

Maikki Heijala

Tutkimusavustaja, hankkeessa 2022 ja 2023 

Avustan hankkeessa aineistojen keräämisessä, jäsentämisessä ja muokkaamisessa. Lisäksi avustan erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Olin osa ohjelmointiryhmää, joka toteutti Moodlen Digitala-työkalun. 

Asiantuntijuus: opetus ja opettaminen, suomen kieli, tietojenkäsittelytiede

maikki.heijala@helsinki.fi