Projekti

Tältä sivulta löydät lisätietoa CREDU-projektista sekä Business Finlandin rahoittamasta uudesta Co-Creation projektista, KOKOAVAsta.
CREDU

CREDU oli aktiivinen 1.7.2020 - 30.11.2022. Sen tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa ja ymmärrystä useista eri ikäisten toimijoiden oppimiseen liittyvistä seikoista. Kognitiivisen oppimisen lisäksi tutkimukset käsittelivät sosiaalisten taitojen oppimista, luottamuksen muodostumista (erityisesti ei-kasvotusten tapahtuvissa kommunikaatiotilanteissa) sekä tilaratkaisujen vaikutusta oppimiseen ja muuhun toimintaan. Yliopistokontekstissa CREDU asemoituu erittäin monialaisena ja monitieteisenä konsortiona, jonka yrityspartnerit toivat tutkimuksiin merkittävää sisältöä ja osaamista.

Tulevaisuuden suunnat

CREDU-hankkeen varhaiskasvatus- ja oppimistutkimusten ja niihin liittyvän kehitystyön pohjalta on perustettu uusi Business Finlandin rahoittama Co-creation-hanke, KOKOAVA. Tavoitteenamme on luoda kansallinen ja kansainvälinen ekosysteemi toimijoista, joita ohjaa kiinnostus oppimisen ja hyvinvoinnin parantamiseen. Muodostamme parhaillaan tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteenliittymää, joka monitieteisen tutkimuksen avulla kehittää ja toteuttaa uutta hanketta. Etsimme liikekumppaneita, jotka jakavat tavoitteemme ja arvomme edistää oppimiseen liittyvää hyvinvointia. Haluamme erityisesti parantaa lasten, perheiden ja varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvointia varhaiskasvatuksessa, kotona ja vapaa-ajan toiminnoissa kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmien pohjalta.

Tutkimusmetodit

Video esittelee yhden esimerkin KOKOAVAssa mahdollisesti käytettävistä tutkimusmetodeista; oppimista voidaan tutkia EEG:n avulla. Muita oppimisen tutkimiseen käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi havainnoinnit sekä kysely- ja arviointilomakkeet, jotka lasten kohdalla ovat usein opettajien tai huoltajien täyttämiä, kuten SDQ-kysely.