Oppimisen uudet ulottuvuudet

CREDU teki monitieteistä tutkimusta oppimisen kannalta tärkeistä ilmiöistä, kuten oppimisen kognitiivisista ja emotionaalisista perusmekanismeista, vuorovaikutuksen merkityksestä sekä pitkäkestoisen oppimismotivaation kehittymisestä. Hankkeessa tutkittiin esimerkiksi sitä, miten moninaiset oppimisympäristöt (päiväkodit, koululuokat, erilaiset työpaikat ja VR-ympäristöt) vaikuttavat oppimisen etenemiseen ja sen taustamekanismeihin. CREDU oli aktiivinen vuosina 2020-2022 ja on nyt päättynyt. 

Uusi Business Finlandin rahoittama Co-Creation projekti KOKOAVA on käynnistynyt ja avoin uusille yhteistyökumppaneille. Etsimme innovatiivisia yrityksiä, jotka keskittyvät oppimisen ja hyvinvoinnin parantamiseen erityisesti varhaiskasvatuksen saralla. 

Kuvituskuva: Veikko Somerpuro.