Partnerit

CREDUssa oli Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi mukana kuusi yritystä (Fondia, JKMM, Reaktor/MinnaLearn, Reunamo Education Research, Rockway ja Wörks) ja kaksi Inkind-partneria (Pikkuli ja Harhama Games).
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toiminut CREDU-tutkimusryhmä tutki monipuolisesti arjen oppimis- ja kommunikaatiotilanteita hyödyntäen kyselyitä, haastatteluita ja havainnointeja sekä aivotutkimusta. 

"Monissa tutkimuksissa metodejamme kehitettiin vastaamaan uusien tutkimushaasteiden tarpeita. Yhdessä yritysten kanssa työstimme tutkimuksia lähemmäksi heidän kysymyksiään, tutkimuksen tieteellisestä tasosta tinkimättä tai sitä jopa parantaen."

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella toiminut CREDU-tutkimusryhmä tutki omaehtoisen opiskelun motivaatiota ja oppimisen aktiviteetteihin kiinnittymistä kyselyin ja haastatteluin. Yritysten kanssa suunniteltu tutkimus kohdistui heidän aikuisikäisille suunnattujen kurssialustojensa käyttäjiin, jotka hakeutuivat opiskelemaan omasta kiinnostuksestaan. Motivaatiotutkimukseen sovellettiin rinnakkain sekä oppimisen että leikillisyyden näkökulmia.

Fondia

Fondia on vuonna 2004 perustettu liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä alallaan. Tarjoamme asiakkaillemme valmiiksi paketoituja kiinteästi hinnoiteltuja palvelukonsepteja, joita he voivat hankkia tarpeen mukaan. Fondia on onnistunut luomaan asiakkailleen uudenlaisia tapoja hankkia lakipalveluja ja hyödyntämään palvelumalleissaan digitaalisia ympäristöjä.

JKMM

JKMM Arkkitehdit on yksi Suomen johtavista arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimistoista. Suunnittelustrategiamme perustana on visio hyvinvoinnista ja onnellisuudesta, ja oppimisympäristöillä on tärkeä rooli näiden saavuttamisessa – oppiminen lisää hyvinvointia. 

"Halusimme haastaa koko suunnittelukentän ja myös omat aikaisemmat ratkaisumme ja ryhdyimme tutkimaan miten fyysisen ympäristön eri tekijät todella vaikuttavat oppimiseen. Tämä äärimmäisen mielenkiintoinen ja tärkeä projekti on avannut silmämme monille usein suunnittelussa toistuville virheille ja väärille oletuksille, sekä sille miten tiloja käytännössä käytetään usein eri tavoilla, kuin suunnitteluvaiheessa luultiin. CREDU:n tuloksia olisi tärkeää päästä hyödyntämään tulevissa oppimisympäristöhankkeissa!"

Reaktor/MinnaLearn

MinnaLearn, aiemmin osa Reaktor-yritystä, toteuttaa maailman parasta verkko-oppimista. Lippulaivakurssimme Elements of AI on äänestetty opiskelijoiden toimesta maailman parhaaksi tietojenkäsittelytieteen verkkokurssiksi. Kurssilla on yli 800 000 opiskelijaa ja se on levinnyt lähes jokaiseen maailman maahan.

"CREDU tarjosi meille erinomaisen kokemuksen, jossa akateeminen tutkimus ja käytännön sovellukset yhdistyivät saumattomasti. Avoin yhteistyö ja kokemusten jakaminen konsortion jäsenten kesken oli erityisen arvokasta!"

Reunamo Education Research

Reunamo Education Research Oy (ReunamoEdu) perustaa toimintansa dosentti Jyrki Reunamon tieteelliseen tutkimukseen ja sen avulla tuotettuun laatujärjestelmään. Tarkoituksenamme on löytää mm. hyvinvointia ja oppimista tukevat oppimisympäristön rakenteet ja olosuhteet, syrjäytymiseen liittyvät riskit sekä johtamisen tukemiseen tarvittavat toimenpiteet.

"CREDU-hankkeessa hyödynnettiin Reunamo Education Research:n Kehittävä Palaute- laadunhallinnan mittaristoa osana laajaa päiväkodeissa toteutettua seurantatutkimusta. Kiitos inspiroivasta yhteistyöstä, jonka jälkeen voimme jatkaa asiakkaidemme tukemista luotettavan, tutkitun tiedon pohjalta."

Rockway

Rockway on vuonna 2007 perustettu suomalainen verkkopalvelu musiikinharrastajille. Missiomme on kehittää Suomen musiikkikulttuuria verkkopalveluidemme kautta, olla Suomen suurin musiikin verkkotoimija sekä kehittää verkko-oppimisen kenttää kumppaniemme kanssa olemalla edelläkävijä ja asiantuntija.

"Oli hienoa nähdä että hankkeen aikana saimme implementoitua hankkeessa kehitettävään tuotteeseemme tutkijoiden tutkimuksissaan löytäneitä asioita."

Wörks

Wörks suunnittelee strategista markkinointia, palvelumuotoilua ja designia Suomen suurimmille yrityksille. Wörks tähtää kansainvälisille markkinoille kehittämällä skaalattavaa kestävän kehityksen strategiatyötä tukevaa alustaa, jonka kehittämisessä CREDU:sta saatava tutkimustieto on kriittisessä roolissa.

"CREDU-hanke oli yrityksellemme mielenkiintoinen ja uskomattoman opettava kokemus. Kehitimme ja tutkimme kahta uutta liiketoimintaa, yritysten radikaalien strategioiden skenaariotyöskentelyyn kehitettyä työkalua ja sovellusta biodiversiteettivaikutusten laskentaan. Oli avartavaa ja raikastavaa kuulla muiden yritysten hankkeista, joista saimme polttoainetta omaan innovointiimme. Meille CREDU tarjosi mahdollisuuden myös aidosti globaalin innovaation kehittämiseen."

Inkind-partnerit

Pikkuli

Pikkuli on kehittänyt Pikkuli-animaatiosarjaan ja kirjoihin pohjaavan Pikkulin tunnetaidot -opetuskonseptin, jonka koulutuksia ja systemaattista pedagogista käyttöä pilotoitiin ensimmäistä kertaa CREDU-hankkeen aikana.

"Saimme testattua demovaiheessa olevaa palvelukonseptiamme. Lisäksi saimme tärkeän viestin konseptimme toimivuudesta, millä on ollut suuri merkitys jatkoviestinnässä. Validointi oli meille tärkeää, että voidaan sanoa, että Pikkuli-pedagogiikka on tutkitusti toimivaa. Lisäksi saimme lisää tunnettavuutta, mikä on aina hyväksi pienelle ja uudelle yritykselle. Ja toki henkilökohtaisesti oli inspiroivaa nähdä, miten meidän kehittelemät tunnetaitotuokiot heräsivät konkreettisesti eloon eri lapsiryhmissä."

Harhama Games

Harhama Games on pieni indie-pelistudio Helsingissä. Teemme pelejä vahvoista tarinoista, joita pelimaailmassa ei ole vielä totuttu kuulemaan! Edistämme pelialan ja pelien moniäänisyyttä hyödyntämällä poikkeavaa asiantuntijuuttamme runouden, kirjallisuuden, historian ja psykologian aloilta.