Julkaisut

CREDUn tieteelliset julkaisut, tutkimusvierailut sekä kongressiesitykset ja -vierailut listattuna vuosittain. Julkaisut on listattu niiden alkuperäiskielellä, joten suurin osa on englanninkielisiä.
Valmisteilla

Heikkinen, P., et al. Affective synchronisation with shared musical stimuli and its effects on collaboration in visual and divergent problem-solving situations.

Heikkinen, P., et al. Examining different measures of psychophysiological inter-subject synchronisation in natural teaching situations.

Salomaa, E., Kohonen-Aho, L., & Martikainen, S. Navigating between discussing and presenting: Multiactivity in video-mediated B2B sales interactions.

Pejoska, J., et al. Trustworthy Design: Data transparency brings perceived benefits to the users of online learning platforms.

Pejoska, J., Välisalo, T., & Vasileiou, Z. User expectations on using personal learning data in online educational platforms.

Painossa

Falcon, M., et al. Interbrain synchrony between lawyers and potential clients during natural interaction and joint problem solving. 

Ojala, A., Välisalo, T., & Myllykoski, M. Adults’ engagement in music learning during and after an online coaching. Music Education Research.

2023

Eilittä, T., Haddington, P., Kamunen, P., Kohonen-Aho, L., Oittinen, T., Rautiainen, I. & Vatanen, A. (2023). On the complexities of interaction: An introduction. In Haddington et al., (eds) Complexity of Interaction: Studies in Multimodal Conversation Analysis (Palgrave-MacMillan). https://doi.org/10.1007/978-3-031-30727-0_1 

Eilittä, T., Haddington, P., Kamunen, P., Kohonen-Aho, L., Oittinen, T., Rautiainen, I. & Vatanen, A. (2023). Ethnomethodological conversation analysis in motion: An introduction. In Haddington et al. (eds) Ethnomethodological Conversation Analysis in Motion: Emerging Methods and Technologies (Routledge). https://doi.org/10.4324/9781003424888 

Haddington, P., Kohonen-Aho, L., Tuncer, S., & Spets, H. (2023). Openings of interactions in immersive virtual reality: identifying and recognising prospective co-participants. In Haddington et al. (eds) Complexity of Interaction: Studies in Multimodal Conversation Analysis (Palgrave-MacMillan). http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-30727-0_12 

Kohonen-Aho, L. (2023). Transitions between interactional spaces: Working towards shared understanding in a hybrid workshop setting. In Haddington et al. (eds) Complexity of Interaction: Studies in Multimodal Conversation Analysis (Palgrave-MacMillan). https://doi.org/10.1007/978-3-031-30727-0_13 

Kohonen-Aho, L. & Haddington, P. (2023). From distributed ecologies to distributed bodies in interaction: Capturing and analyzing ‘dual embodiment’ in virtual environments. In Haddington et al. (eds) Ethnomethodological Conversation Analysis in Motion: Emerging Methods and Technologies (Routledge). https://doi.org/10.4324/9781003424888-8 

Martikainen, S., Kalland, M., Linnavalli, K., Kostilainen, K., Aittokoski, M., Reunamo, J., Vasileiou, Z., & Tervaniemi, M. (2023). Supporting social-emotional development in early childhood education and care – a randomized parallel group trial evaluating the impact of two different interventions. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2204119 

Martikainen, S., Kohonen-Aho, L., Seittenranta, N., Makkonen, E., Falcon, M., Wikström, V., & Saarikivi, K. (2023). Text-based patient – doctor discourse online and patients’ experiences of empathy. Comput Supported Coop Work. https://doi.org/10.1007/s10606-023-09481-8

Martikainen, S., Prawda, K., Ståhlberg-Aalto, F., Lautanala, I., Kostilainen, K., Välimäki, V., & Tervaniemi, M. (2023). Acoustics and the well-being of children and personnel in early childhood education and care. Frontiers in Education, 8. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1244428

Tervaniemi, M. (2023). The neuroscience of music – towards ecological validity. Trends in Neurosciences, 46, 355-364. https://doi.org/10.1016/j.tins.2023.03.001 

Tian, L., Chen, H., Heikkinen, P. Liu, W., & Parviainen, T. (2023). Spatiotemporal dynamics of activation in motor and language areas suggest a compensatory role of the motor cortex in second language processing. Neurobiology of Language, 4, 178–197. https://doi.org/10.1162/nol_a_00093 

2022

Martikainen, S., Falcon, M., Wikström, V., Peltola, S., & Saarikivi, K. (2022). Perceptions of doctors’ empathy and patients’ subjective health status at an online clinic: Development of an empathic anamnesis questionnaire. Psychosomatic Medicine, 84, 513–521. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000001055 

Tervaniemi, M. (2022). MMN stimulation paradigms in past and in future. Frontiers in Neuroscience, 16, 1025763. https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1025763 

Wikström, V., Saarikivi, K., Falcon, M., Makkonen, T., Martikainen, S., Putkinen, V., Cowley, B., & Tervaniemi, M. (2022). Inter-brain synchronization occurs without physical co-presence during cooperative online gaming. Neuropsychologia, 174, 108316. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2022.108316 

2021

Martikainen, S. & Saarikivi, K. A. (2021). Älylaitteet ja lasten hyvinvointi. Teoksessa: Älykäs huominen: Miten tekoäly ja digitalisaatio muuttavat maailmaa (pp. 149-165). (Tiedekulmapokkari; No. 4). Gaudeamus.

Ruokonen, I., Tervaniemi, M., & Reunamo, J. (2021). Significance of music in early childhood education and care of toddlers in Finland: An extensive observational study. Music Education Research, 23, 634–646. https://doi.org/10.1080/14613808.2021.1965564 

Wikström, V., Falcon, M., Martikainen, S., Pejoska, J., Durall, E., Bauters, M., & Saarikivi, K. (2021). Heart rate sharing at the workplace. Multimodal Technologies and Interaction, 5, 60. https://doi.org/10.3390/mti5100060 

Tutkimusvierailut

TIDE (Interactive and Distributed Technologies for Education) Research Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 16.1.2022 - 15.4.2022 (poislukien 1.3.-4.4.2022), Silja Martikainen, HY

MTG (Music Technology Group), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 16.1.2022 - 15.4.2022, Valtteri Wikström, HY

Social Perception Lab, University of California, Santa Barbara 29.01.2022 - 08.04.2022, Mari Falcon ja Katri Saarikivi, HY

Digital Learning and Collaboration Studio, MediaLab, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA, 02.04.2022 - 04.05.2022, Jana Pejoska, HY

Kongressiesitelmät ja -osallistumiset

2022

Varhaiskasvatuspäivät, 25.11.2022, esitys: Sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa - Interventiotutkimus. Silja Martikainen (HY).

Osallistuminen GESDA 2022, Geneva Science and Diplomacy Anticipation Summit 13.10.2022, istunto: Enabling Digital Empowerment with Trust and Transparency, Online Summit, Jana Pejoska (HY).

Motivaatio, luottamus ja oppiminen verkossa 7.10.2022, CREDU-hankkeen julkinen loppuseminaari, osa II. Neljä esitelmää: “Motivaatio ja musiikin oppiminen verkossa” (Aleksi Ojala HY), “Data, transparency and trust in online learning” (Jana Pejoska HY), “Luottamus verkkovuorovaikutuksessa” (Elina Salomaa HY).

Turun varhaiskasvatuksen, Tilapalvelujen, Kaupunkiympäristön ja yhteistyökumppaneiden oppimisympäristöseminaari 6.10.2022, esitys: Credu -hankkeen tuloksia Turun päiväkodeista. Silja Martikainen (HY).

Oppimisen tilat ja mielentilat 30.9.2022, CREDU-hankkeen julkinen loppuseminaari, osa I. Kaksi esitelmää: “Tunnetaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa” ja “Henkilökunnan kokemuksia koulujen ja päiväkotien aistiympäristöstä”, Silja Martikainen (HY).

Clubhouse Science Society, 24.9.2022, otsikko: “Inter-brain synchronization during online gaming”, Valtteri Wikström (HY).

Quantum Photonics Clubhouse, 13.9.2022, otsikko: “Inter-brain synchronization occurs without physical co-presence during cooperative online gaming”, Valtteri Wikström (HY). 

Osallistuminen Ars Electronica - Art, technology and society, Planet B conference and exhibition 07-11.09.2022, The Johannes Kepler University, Linz, Vienna, Jana Pejoska (HY).

Kolme seminaariesitelmää 07.09.2022 Helsingin yliopiston Cognitive Brain Research Unit (CBRU) -seminaarissa  “Inter-Individual Synchrony and Social Interaction”.  Puhujina Mari Falcon, Pyry Heikkinen, Valtteri Wikström (kaikki HY). 

Osallistuminen ja esitelmä 11.7.-12.7.2022, ISME Research Commission (online). Otsikko: “Adults’ motivations in participating in an online music course”, Tanja Välisalo (JYU), Mikko Myllykoski (JYU), Aleksi Ojala (HY).

Posteriesitys, UHBrain profiling action 6 kickoff seminar (Biomedicum, Helsinki): “Cooperative tasks for quantifying collaborative success”, 24.05.22, Valtteri Wikström (HY).

Esitelmä UHBrain profiling action 6 kickoff seminar (Biomedicum, Helsinki) “Brain studies on learning in the laboratory and elsewhere”,24.05.22, Mari Tervaniemi (HY).

Konferenssiosallistuminen 02.05 - 05.05.2022 ja tutkimusmenetelmän esittely 02.05.2022. Human-Computer Interaction -konferenssissa (CHI22) New Orleans, USA: “CoBlok: Collaborative Performance in Virtual Reality and Face-to-Face” Valtteri Wikström, Niina Seittenranta, Pyry Heikkinen, Emilia Makkonen, Katri Saarikivi, Mari Falcon (kaikki HY).

United Nations - 7th Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals, round table, esitelmä: “Applying diverse knowledge systems to address systemic risks of rapid technological change” 04.05.22, Jana Pejoska (HY).

CREDU-hankkeen webinaari varhaiskasvattajille 03.05.22, “Alustavia tuloksia päiväkotitutkimuksesta”, Silja Martikainen (HY).

Keynote-esitelmä kongressissa Child music therapy congress, 27.4.2022, otsikko: About children's musical learning through brain research. Mari Tervaniemi (HY).

Massachusetts Institute of Technology, Open Learning. Esitelmä: “Introduction to the CREDU Research and insights in the ethical perspective of designing scalable learning technologies: Data, Transparency and Trust”.  20.04.22, Jana Pejoska (HY).

Konferenssi- ja workshop-osallistuminen “Virtual Beings and Being Virtual - AI-Generated Characters for Positive Applications”, Massachusetts Institute of Technology.14.04.22, tutkimusvierailu, Jana Pejoska (HY).

Massachusetts Institute of Technology, MediaLab, Digital Learning and Collaboration Studio, esitelmä: “Co-Design of activity and behaviour data outputs for users by users of MOOCs” 07.04.22., tutkimusvierailu, Jana Pejoska (HY).

Nordic Network for Research in Music Education conference 2022. Kongressiesitelmä: Music in primary schools: challenges and possibilities, 6.4.2022, Mari Tervaniemi, Minna Huotilainen and Tanja Linnavalli (kaikki HY).

Nordic Network for Research in Music Education conference 2022. Esitelmä: Motivation and engagement in adults’ online music coaching, 5.4.2022, Aleksi Ojala (HY), Tanja Välisalo (JYU) ja Mikko Myllykoski (JYU).

Puheenvuoro “Pelit, simulaatiot ja AI” Helsingin yliopiston BF-rahoitteisen AI in Learning -projektin loppuseminaarissa Tekoäly oppimisessa ja koulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa, 18.2.2022, Mari Tervaniemi (HY) yhdessä prof. Ruokamon (LY) ja yritysedustaja Qvistin (Napcon) kanssa.

Esitelmä tutkimusvierailulla, University of California, Santa Barbara, Department of Social Sciences, Psychological and Brain Sciences. “Dual-EEG Experiments of Face-to-Face and Virtual Collaboration” 4.3.2022, Mari Falcon (HY) ja Katri Saarikivi (HY).

Järjestäjänä ja puheenvuoron pitäjänä kansainvälisessä webinaarissa Neuroeducation as part of educational sciences 1.3.2022 Mari Tervaniemi (HY).

Esitelmä tutkimusvierailulla, 28.1.22 Empathy, collaboration, and learning in physical and virtual spaces - Insights into the CREDU research project, TIDE (Interactive and Distributed Technologies for Education) Research Group, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Silja Martikainen (HY).

Puheenvuoro Reunamo Educationin Emootiot -dialogisarjassa 27.1.22, “Ällistys oppimisen tukena”, Valtteri Wikström (HY).

Puheenvuoro Reunamo Educationin Emootiot -dialogisarjassa 27.1.22, “Uteliaisuus ja oppiminen”, Silja Martikainen (HY).

Esitelmä tutkimusvierailulla, 26.1.22 “Physiological data for real-time interaction”, MTG (Music Technology Group), Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Valtteri Wikström (HY).

2021

ITK2021 - Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa. Esitelmä: Musiikin verkko-oppiminen aikuisten arjessa, 3.12.2021, Tanja Välisalo (JYU), Mikko Myllykoski (JYU) & Aleksi Ojala (HY).

Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 2021, Esitelmä: Vuorovaikutteinen musiikin verkkovalmennus aikuisoppijoiden arjessa, 18.11.2021, Tanja Välisalo (JYU), Mikko Myllykoski (JYU) & Aleksi Ojala (HY).

International Conference AI in Learning: Shaping the future. Helsingin yliopiston BF-rahoitteisen AI in Learning -projektin järjestämä konferenssi. Esitelmä: Algorithmic and data transparency improve the user to platform trust relationship, 18.11.2021, Jana Pejoska , Silja Martikainen, Mari Falcon (kaikki HY).

Puheenvuoro Otavia Nettilukion Ihmissuhteet -teemaviikolla: “Empatia ja vuorovaikutus verkossa” 17.11.2021, Silja Martikainen (HY).

Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 2021, Kutsuesitelmä: Musiikin vaikutus lapseen, 17.11.2021, Mari Tervaniemi (HY).

Puheenvuoro Reunamo Educationin Seminaarissa Kulttuurinen moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. “Työkaluja ja tukea varhaiskasvatukseen yhteistyössä tutkijoiden kanssa” 22.9.2021, Silja Martikainen (HY).

Brain and Mind Computational seminar: Inter-brain synchronization as a marker of human social cognition in interactive contexts 18.5.2021. Osallistujat: Pyry Heikkinen, Mari Falcon, Silja Martikainen, Katri Saarikivi, Mari Tervaniemi, Valtteri Wikström (kaikki HY).

Ytyä oppimiseen! -webinaari, 20.4.2021. Esitelmät: “Mielin oppimaan! Mistä oppimisen motivaatio koostuu? Kai Tuuri (JYU), “Ällistyksestä oivallukseen – mitä ovat oppimisen tehotunteet?” Valtteri Wikström (HY), “Missä opit? Oppimistilojen vaikutus tarkkaavaisuuteen, tunteisiin, luovuuteen ja muistiin.” Katri Saarikivi (HY), “Teksti vai ääni? Äänisisältöjen mahdollisuudet ja lukivaikeuden kanssa opiskelleen professorin näkökulma.” Merja Bauters (TU).

Arcada University of Applied Sciences, Comprehending Compassion project, haastattelu, 20.4.2021, Silja Martikainen (HY).  

Workshop in AFRICHI 2021 - African Human-Computer Interaction Conference. Otsikko: Designing for Active Engagement in Online Learning Environments - 9.3.2021. Esittelijät: Jana Pejoska (HY), Merja Bauters (Tallinnan yliopisto), Valtteri Wikström (HY).

Ainedidaktiikan symposiumi 2021. Esitelmä: “Tutkinto-opiskelijoiden ja autonomisten opiskelijoiden väliset erot verkkopohjaiseen musiikinopetukseen kiinnittymisessä”, 12.2.2021, Aleksi Ojala (HY), Tanja Välisalo (JYU) ja Mikko Myllykoski (JYU).

YLE Tiedeykkönen 18.1.2021 (osana YLE Radio 1:n tiedefestaria), paneelikeskustelu kilpailullisuudesta ja lasten kehityksestä, panelistit professori Liisa Keltikangas-Järvinen, professori Lea Pulkkinen, Silja Martikainen (HY). 

The Science Forum (Tieteen päivät) 1/2021 / Webinaari. Esitelmä empatiasta, aivojen kehityksestä ja digitaalisten laitteiden käytöstä, 16.1.2021,  Silja Martikainen (HY).

Tieteen päivät webinaari 13.1.2021 Aihe: Artificial Intelligence and Ethics. Moderaattori: professori Teemu Roos (HY). Panelistit: Indrė Žliobaitė (HY) and Anna-Mari Rusanen (Valtiovarainministeriö). Osallistujat: Jana Pejoska (HY).

2020

Kasvatustieteen päivät 15.-16.12.2020. Esitelmä Inkeri Ruokonen (TY), Jyrki Reunamo (HY) ja Mari Tervaniemi (HY). Kehittävä arviointi alle 3-vuotiaiden lasten musiikkikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Osallistujat: Tanja Välisalo (JYU), Aleksi Ojala (HY).

JYUXR Jyväskylän yliopiston kampuksen virtuaaliset avajaiset, 14.12.2020. Osallistujat: Valtteri Wikström (HY).

Kasvatustieteen päivät musiikkikasvatuksen esiseminaari 14.12.2020. Esitelmä Aleksi Ojala (HY).

MyData Global international online conference 2020, 10.-12.12.2020. Paneelikeskustelu: Tailoring ethical learning technology. Istunnon vetäjä: Jana Pejoska (HY). Esittelijät: Minna Vasarainen (HY), Tanja Välisalo (JYU), Juri Mets (Tallinnan yliopisto) ja Merja Bauters (Tallinnan yliopisto).

Ethics of AI - webinar 27.11.2020. Järjestäjinä Helsingin yliopisto ja Suomen tekoälykeskus (Finnish Centre for Artificial Intelligence FCAI) yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Brown Bag Lunch - 06.10.2020 - webinar. Aihe:  What can be ex­trac­ted from big data qual­it­at­ively? Vetäjä: Minna Ruckenstein. Osallistujat: Jana Pejoska (HY), Laura Ginström (HY).

International AI Finland virtual conference 30.9.2020. Osallistujat: Jana Pejoska (HY), Laura Ginström (HY) ja Merja Bauters (Tallinnan yliopisto).

Future of technology Finland 15.9.-24.11.2020 -  webinar. Public lecture series online: The future of technology and Finland. Osallistujat: Jana Pejoska (HY), Laura Ginström (HY) ja Minna Vasarainen (HY).